Lužické hory
Česky Deutsch English Francais

Města a obce

Mařenice

Kostel sv. Maří Magdalény. Roztroušená obec v širokém údolí potoka Svitávky vznikla ve 14. století při cestě do Žitavy. Poprvé je uváděna v roce 1372 jako Marzenic. Ves byla zřejmě pojmenována podle zasvěcení nedávno opraveného kostela sv. Maří Magdalény, stojícího na návrší uprostřed obce. Na místě staršího ho dala postavit vévodkyně Františka Toskánská v letech 1699 - 1714; výstavbu barokního dvouvěžového chrámu vedl stavitel italského původu Octavio Broggio z Litoměřic. Na východní straně ke kostelu přiléhá ambit s kaplí, v ambitu jsou barokní náhrobníky z let kolem roku 1600, dále z let 1648 a 1758. Později byl kostel pseudobarokně upraven. U silničního mostu přes Svitávku stojí trojice barokních soch z let 1831 - 33, představujících ukřižovaného Krista, sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. První dvě z nich jsou od sloupského sochaře Josefa Maxe mladšího. Sochy byly roku 1896 opraveny a nově renovovany v roce 2002.
Na zalesněném návrší na jižním okraji obce jsou zbytky Kalvárie.

Interiér obnoveného kostela sv. Maří Magdalény. Sochy sv. Jana Nepomuckého, ukřižovaného Krista a sv. Václava.

V okolí Mařenic jsou tři památné stromy: u silnice do Heřmanic roste asi 18 m vysoká borovice lesní, na návrší jižně od obce je 17 m vysoký javor mléč a na kraji lesa u cesty na Jezevčí vrch stojí 25 m vysoký buk lesní, který byl v minulosti zasažen bleskem a je napaden hnilobou. Stáří všech tří stromů se odhaduje na 200 let.

Východně od obce je Zámecký vrch s nepatrnými zbytky neznámého hradiště ze 14. století. Na okolních kopcích jsou místy patrné stopy po těžbě železné rudy.

Chráněná borovice lesní.

Další informace

 


Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2016.