Rybniště

Rybniště je roztroušená ves, ležící v sedle mezi Širokým vrchemPlešivcem, asi 3 km severovýchodně od Chřibské. Její součástí jsou také osady Na SedleNová Chřibská.

Historie

Podle místní tradice obec založili roku 1515 dva obyvatelé Chřibské. Poprvé je zmiňována roku 1558 jako Nová Ves (Neudorf) a později se označovala zdrobnělým jménem Chřibská Nová Víska (Kreibitz Neudörfel). Obec původně patřila k tolštejnskému panství, ale v roce 1573 ji Kryštof ze Šlejnic prodal spolu s Krásnou Lípou a částí Horního Podluží bratrům Jindřichovi a Abrahámovi z Vartenberka, kteří ji přičlenili ke kamenickému panství. V roce 1715 se součástí Chřibské Nové Vísky stala osada Rybniště, nově založená na místě vypuštěného a vysušeného rybníka, zvaného "Stockteich".
K obci patřil také bývalý Rytířův mlýn, údajně pojmenovaný podle rytíře z Flade, který na svahu Žulovce postavil sklárnu. Mlýn s rybníkem stál u silnice do Krásného Pole a později v něm byla zřízena brusírna skla.

Obec kvůli své poloze v důležitém horském sedle trpěla ve válečných dobách průchody vojsk. Za třicetileté války Švédové využili ke krytí i hráz rybníka Stockteich a v roce 1639 zřejmě vybudovali tzv. Švédské šance nedaleko osady Na Sedle. V sedmileté válce roku 1757 Prusové část obce vypálili a jejich vojsko tudy procházelo i v roce 1866.

Zdejší obyvatelé se zpočátku živili zemědělstvím a později hlavně výrobou bavlněného zboží a příze. Ve 2. polovině 19. století zde bylo několik bělidel a postupně se rozšířil textilní průmysl. K rozvoji obce také přispěla železnice, uvedená do provozu v lednu 1869. Přímo v Rybništi bylo postaveno důležité nádraží, z něhož se rozcházejí tratě do Rumburka a Varnsdorfu. Na katastru obce leží i v lesích ukrytá stanice Chřibská s pilou a bývalým letoviskem Malý Semerink.
Roku 1873 byla u nádraží v Rybništi založena sklárna, kterou vybudoval majitel sklárny v Chřibské F. Zahn. V roce 1880 sklárnu získala firma Michel & Mayer a roku 1884 ji přebrali Michelovi synové Raimund a Eduard. Sklárna se specializovala zejména na výrobu osvětlovacího skla. Za první světové války již byla mimo provoz, ve dvacátých letech byla sice výroba obnovena, ale zřejmě nepřežila hospodářskou krizi ve 30. letech, protože ještě před 2. světovou válkou huť zanikla.

Protože v 80. letech 19. století už mělo Rybniště přes 1100 obyvatel, zatímco Chřibská Nová Víska jen asi 470, byl obecní úřad zřízen  v Rybništi a Chřibská Nová Víska se roku 1890 stala jeho osadou. Obě osady prakticky splynuly a protože se označení "Víska" pro rozvíjející se osadu nehodilo, přijala v listopadu 1892 celá obec jméno Rybniště. Dnes se na mapách jako Chřibská Nová Ves označují domky, volně rozptýlené kolem silnice do Krásné Lípy, asi 1,5 km severně od středu obce.
Roku 1980 bylo Rybniště připojeno ke Chřibské, ale v roce 1990 se opět stalo samostatnou obcí.

Památky a zajímavosti

Na prostranství vedle hlavní silnice stojí mezi stromy secesní kostel sv. Josefa. Jednolodní obdélná stavba s pětiboce ukončeným presbytářem a hranolovou věží byla postavena podle návrhu varnsdorfského stavitele Antonína Möllera v roce 1912. Předtím obyvatelé chodili do kostelů v Krásné Lípě, Chřibské, Dolním PodlužíJiřetíně. Hřbitov u silnice do Krásné Lípy byl založen již v roce 1883.

V obci je řada pěkných lidových roubených domů a dochovalo se také několik křížů a božích muk. Na východním okraji obce je Školní rybník, využívaný ke sportovnímu rybolovu.

Zajímavosti v okolí

Rybniště leží v sedle na okraji Lužických hor při silnici z Chřibské do Krásné Lípy. Přímo nad Rybništěm je Široký vrchFarskou kaplí a vyhlídkou na Českosaské Švýcarsko. Po jeho jižním úbočí vede silnička do Doubice, nad níž se vypíná vrch Spravedlnost. Mezi Doubicí a Krásnou Lípou je přírodní rezervace Vápenka s ojedinělým výskytem jurských vápenců v Čechách. U Rybniště jsou tři velké rybníky. Přímo v obci je Školní rybník, využívaný ke koupání, dále v lukách leží rybníky VelkýSvětlík, které jsou chráněné jako hnízdiště vodního ptactva. U Světlíku stojí torzo větrného mlýna. Východně od Rybniště jsou vsi HorníDolní Podluží a hornické městečko Jiřetín pod Jedlovou. Nad ním je Křížová hora s poutním místem a středověkými stříbrnými doly, o kousek dál vyčnívá skalisko se zříceninou hradu Tolštejna a dominantou celého okolí je Jedlová s lyžařským areálem a rozhlednou na vrcholu. Rozsáhlé lesy od Jedlové zasahují až k okraji Rybniště, kde z nich vystupují vrchy Plešivec a Žulovec. V sedle pod nimi je nádraží Chřibská s bývalým letoviskem Malý Semerink.

Přehledná mapka okolí Rybniště.

Další informace

Kyjovský hrádek Kyjovské údolí Kyjov Dlouhý Důl Hely Kamenná Horka Krásná Lípa Prameny Křinice Studánka Světliny Dolní Podluží Kateřina Horní Podluží Žofín Ladečka Světlík Světlík Velký rybník Chřibská Nová Ves Školní rybník Školní rybník Rybniště Široký vrch Široký vrch Farská kaple Vápenný vrch Vápenný vrch Vápenka Doubice Chřibský hrádek Chřibský hrádek Spravedlnost Spravedlnost Liščí Bělidlo Marschnerova louka Na Sedle Hrbolec Nová Chřibská Plešivec Plešivec Malý Semerink Žulovec Žulovec Nový Svět Šibeniční vrch Šibeniční vrch stříbrné doly Jiřetín pod Jedlovou Křížová hora Jedlová Jedlová Jedlová Tolštejn Tolštejn Rozhled Míšeňský důl Jedlovské rybníky Velká Tisová Velká Tisová Malá Tisová Malá Tisová Komora Jordán Malý Stožec Malý Stožec U Křížového buku Juliova výšina Juliova výšina Chřibská přehrada Krásné Pole Hřebec Hřebec Chřibský vrch Chřibský vrch Líska Bukovina Bukovina Lesní Domky Lipový vrch Chřibská Horní Chřibská Dolní Chřibská Louka U Brodských