Památky

 

Hrady, zámky a zříceniny

Grabštejn

Hrad a zámek, stojící na strmém ostrohu nedaleko Nisy. Ve 2. polovině 13. století patřil Donínům, dalším majitelem byl Jiří Mehl ze Střelic, který hrad zcela přestavěl na renesanční zámek. Od roku 1704 hrad vlastnili Gallasové. Dolní zámek dnes slouží jako výcvikové středisko armádních služebních psů, horní zámek je od roku 1992 přístupný veřejnosti a postupně se opravuje.
http://www.hrad-grabstejn.cz/ ]

Lemberk

Zámek na návrší nedaleko Jablonného v Podještědí. Původně strážní hrad Markvarticů vystřídal řadu majitelů a v polovině 16. století byl přestavěn na renesanční zámek. Další barokní přestavbu provedli Bredové v 17. století. Po rozsáhlých opravách je dnes zámek přístupný veřejnosti. Ve 13. století na Lemberku žila sv. Zdislava.
http://www.zamek-lemberk.cz/ ]

Oybin

Rozsáhlé zříceniny středověkého hradu a kláštera stojí na strmém skalním ostrohu. Původně strážní hrad na staré obchodní stezce byl za Karla IV. významně rozšířen a roku 1364 v něm byl zřízen klášter celestýnů. Po požáru v roce 1577 již nebyl obnoven a zůstal v rozvalinách.
https://www.burgundkloster-oybin.com/ ]

Sloup

Rozsáhlé zbytky poustevny na strmém skalním suku. Ostroh byl původně využíván obyvateli hradu, stojícího kdysi na jeho úpatí. Po roce 1690 byl přeměněn na barokní poustevnu s rozsáhlými do skály vytesanými prostorami. Po zrušení poustevny v roce 1785 zde bylo výletní místo majitelů sloupského panství.
http://www.hradsloup.cz/ ]

Tolštejn

Zříceniny hradu na strmém skalním ostrohu. Strážní hrad u staré obchodní stezky byl přestavěn za Šlejniců v 15. století a vypálen za třicetileté války.

Nepřístupné zámky:

 • Česká Kamenice - zámek Vartenberků z 16. století byl později upravován a počátkem 17. století doplněn Vilémem Kinským o jižní křídlo s renesančními arkádami.
 • Nový Falkenburk - původně renesanční zámek ze 2. poloviny 16. století byl za Pachtů z Rájova přestavěn do pozdně barokní podoby. Na počátku 20. století zámek pseudobarokně upravil liberecký továrník Mořic Liebig, po roce 1945 sloužil jako odborné učiliště a dětský domov.
 • Sloup - barokní zámek Kinských byl postaven v letech 1730-35 jako sídlo sloupského panství. V roce 1829 byl klasicistně upraven Karlem Kinským. Dnes slouží jako domov pro seniory.

Volně přístupné zříceniny:

Památkové zóny

Městské památkové zóny:

Vesnické a krajinné památkové zóny:

 • Dlouhý důl - malebná údolní ves u Krásné Lípy
 • Sloup - kdysi významná vesnice a středisko panství
 • Velenice - vesnice s hodnotným souborem lidových roubených domů
   
 • Lembersko - malebné území v okolí pomezního hradu Lemberka se zajímavou krajinnou, historickou i duchovní hodnotou.
   
 • Waltersdorf - malebná obec na německé straně hor pod Luží s unikátním souborem hrázděných a roubených lidových domů.