Jelení vrch

Jelení vrch (460 m) je nevelký čedičový kopec, vyčnívající nad pastvinami při staré mařenické cestě asi 1 km jihovýchodně od Mařeniček a 1 km západně od Jezevčího vrchu. Kopec se dříve nazýval Segenberg (Požehnaný kopec), což se někdy spojuje s dávnými pokusy o dobývání železné rudy.
Z částečně odlesněného vrcholu je dnes pěkný polokruhový výhled k západu na zvlněnou krajinu v okolí Mařenic a na okolní kopce, mezi nimiž nejvíce vynikají Hvozd, Luž, Klíč, Zelený vrchOrtel.
V údolí na jihozápadní straně Jeleního vrchu bývala osada Třídomí, z níž dnes už zůstaly jen dva domy. Směrem k Jezevčímu vrchu se od ní táhne široké údolí, které je na severní straně lemované pískovcovými skalami a v závěru se větví do krátkých skalnatých roklí, v nichž je i několik dnes již téměř zapomenutých horolezeckých skal.

Výhled z Jeleního vrchu k západu. Vlevo je Zelený vrch, v pozadí Klíč.
Výhled z Jeleního vrchu k západu. Vlevo je Zelený vrch, v pozadí Klíč.

Další informace