Waltersdorf

Waltersdorf je malebné letovisko, rozložené v délce asi 3,5 km podél potoka na severním svahu Luže. Dnes má asi 1700 obyvatel.
Obec byla založena roku 1367 u staré obchodní stezky, vedoucí z Čech do Lužice, a pojmenována byla podle svého lokátora Waltera. Od roku 1419 podléhala městu Žitavě. Střed obce byl již tehdy v místě dnešního kostela a hostince, ale horní část obce, strmě vystupující údolím k sedlu pod Luží, vznikla až v roce 1665. Původně byla samostatnou obcí, nazývanou Oberwaltersdorf, Neuwaltersdorf nebo též Neudörfel, a od roku 1667 měla vlastní rychtu - dnešní "Sonnebergbaude". Obě obce byly sloučeny roku 1843.

Hlavním zdrojem obživy obyvatel byla práce v lese, pálení dřevěného uhlí a později hlavně domácí tkalcovství. V letech 1538-1600 a 1663-1668 byly ve štolách na svazích Butterbergu pokusně těženy stříbronosné olověné a zinkové rudní žíly, vázané na lužickou poruchu. Od 16. století byl v několika velkých lomech na svazích Luže a blízkého Sonnenbergu lámán velmi kvalitní a pevný pískovec, který byl zpracováván na mlýnské kameny nebo brousky, ale hojně se také využíval na náhrobky, sochařská díla a zejména dveřní a okenní sloupky. Bohatě dekorované kamenné vstupní portály dnes zdobí většinu zdejších domů, ale nejznámější sochařskou prací z místního pískovce je náhrobní kaple rodu Kanitz-Kyawů na hřbitově v Hainewalde. Zdejší křídové pískovce podrobně studoval význačný geolog a paleontolog Hermann Andert z Ebersbachu, který odtud mimo jiné popsal i 2 nové druhy vyhynulých amonitů.

Obec je pozoruhodná výjimečným počtem pěkně zachovaných lidových roubených a hrázděných domů s podstávkou, charakteristických právě pro oblast Horní Lužice. Roubené přízemí domku je zvenku obestavěné podstávkou ze svislých sloupků, spojených nahoře vodorovnými trámci a deskami, vytvářejícími oblouky kolem oken obytné části domu. Patro je zpravidla hrázděné a ve střeše je charakteristická řada vikýřových okének. Přes 230 těchto domů je chráněno jako památník lidového stavitelství a nejkrásnější z nich spojuje místní naučná stezka.
Již ve 14. století byl ve Waltersdorfu dřevěný kostel, který byl roku 1533 nahrazen větší kamennou stavbou s mohutnou věží. Kostel byl několikrát opravován a rozšiřován, největší úpravy proběhly v letech 1648-1657. K dalšímu rozšíření došlo v roce 1713 a stavební úpravy byly dokončeny až v roce 1729. Uvnitř kostela jsou pozoruhodné malby na empoře a zajímavé varhany s vynikajícím prospektem, které byly posledním dílem žitavského varhanáře a Silbermannova žáka Tamitia z roku 1766.
Nedaleko kostela stojí jeden z původních tří vodních mlýnů - Mittelmühle (střední mlýn), postavený v roce 1614. Mlýn byl v provozu až do roku 1855 a v roce 1956 v něm bylo zařízeno pozoruhodné vlastivědné muzeum se zajímavými exponáty z historie mlynářství, tkalcovství a lesnictví.

Ve Waltersdorfu se narodil klavírista a skladatel Johann Christian Friedrich Schneider (1786-1835), který v letech 1807-1821 působil jako varhaník v kostele sv. Tomáše v Lipsku, později byl ředitelem lipské opery a dvorním kapelníkem v Dessau. Jeho pomník stojí před budovou pošty.

Waltersdorf je vhodným východiskem k výletům do západní části Žitavského pohoří. V sedle jižně od obce stojí na česko-německé hranici hostinec Rübezahlbaude u něhož je turistický hraniční přechod do Dolní Světlé. K západu je odtud možné vystoupit na nejvyšší horu Luž (793 m) s dalekým rozhledem do Čech i Německa. Na její vrchol vede z Waltersdorfu také přírodní naučná stezka. Východním směrem vede ze sedla cesta, zvaná Hohlsteinweg, kolem atraktivní skalní skupiny Nonnenfelsen (Jeptišky) s hostincem, vyhlídkou a horolezeckými terény do malebného letoviska Jonsdorf.
Asi 0,5 km západně od obce je na severním svahu Luže malá osada Neu Sorge s koupalištěm, v jejímž okolí je také lesní park s divadlem a hřištěm pro děti. Nedaleko od dolního okraje obce leží sportovní areál s koupalištěm Waldstrandbad, patřící již k sousední obci Grossschönau. Přírodní koupaliště o rozloze 8 ha má dvě vodní plochy, z nichž jedna slouží ke koupání a na druhé se jezdí na člunech.
V zimě jsou na svazích Luže nad Waltersdorfem v provozu lyžařské sjezdovky s  vleky a v okolních lesích jsou vyznačené celkem 32 km dlouhé lyžařské běžecké trasy. Lyžařské terény pro začátečníky jsou u osady Neu Sorge.

Další informace