Trávnický vrch

Trávnický vrch (571 m) je poměrně výrazný podkovovitě zahnutý znělcový hřbet, vystupující nad západním okrajem osady Trávník severně od Cvikova. Hřbet vybíhá od Milštejna nejprve jižním směrem, ale postupně se stáčí k jihovýchodu, kde dosahuje svého nejvyššího vrcholu. Za ním se klesající hřbet pozvolna stáčí k severovýchodu a nad Trávníkem je ukončen nižším výběžkem, kterému se říkalo Knespelův vrch. Po zalesněném temeni celého hřbetu vede vycházková cesta, upravená v roce 1912 cvikovským Horským spolkem. Znělec na kopci netvoří žádné výrazné skály, ale na jihozápadní straně vrcholu vznikla suťová pole, která se v minulosti rozebírala na kámen.

Knespelův vrch (494 m) byl pojmenován po Josefu Knespelovi, který žil v domě č.p. 13 v Trávníku a podle lidové tradice nechal na okraji svých polí postavit z volně naskládaných kamenů asi 380 m dlouhou, 1,2 m vysokou a 80 cm širokou zeď, aby se tam zvěř z lesů nemohla chodit pást. V nejvyšším místě byla ve zdi ponechána mezera, označovaná jako Knespelova brána, kterou procházela cesta z Trávníku do lesů směrem k Milštejnu. Dnes už ale z celé zdi zůstalo jenom několik nevelkých zbytků. Vedle bývalé brány stojí mezi čtyřmi vzrostlými stromy dřevěný kříž, který byl v roce 2003 provizorně opraven a o tři roky později byl nahrazen novým dřevěným křížem s plechovým obrazem Krista. Od kříže je pěkný výhled přes Trávník směrem k Mařenicím, na Hvozd, Sokol, JezevčíZelený vrch, za nimiž je v pozadí vidět Ralsko, Tlustec a část Ještědského hřbetu s Velkým Vápenným. Výhled dnes ale pomalu zakrývají stromy, rostoucí na níže ležící mezi. Ze severního svahu Knespelova vrchu vyčnívá nad Nadějí nevelký pískovcový ostroh s několika skalami, mezi nimiž zvlášť vyniká Křížová věž.
Na severní straně Trávnického vrchu je romantické zalesněné Jelení údolí, jehož západní část se dříve označovala jako Jezevčí díry. Členitým údolím s řadou bočních strží a s nevelkými pískovcovými skalami vedou cesty z Trávníku a z Naděje západním směrem k Milštejnu.

Další informace