Antonínovo Údolí

V budovách bývalé přádelny byl do roku 2015 dům s pečovatelskou službou.
V budovách bývalé přádelny byl do roku 2015 dům s pečovatelskou službou.

Antonínovo Údolí je samota, ležící v údolí Hamerského potoka asi 800 m západně od Mařenic. Pojmenována byla podle kapličky sv. Antonína Paduánského, vyhloubené ve skále u mostku přes potok.
V roce 1824 vystavěli Anton Schicht a Josef Brandler nedaleko kapličky přádelnu bavlny, která byla v provozu až do začátku listopadu 1878, kdy vyhořela. Po požáru byla budova snížena o jedno patro a přebudována na strojní zámečnictví Wilhelma Neuwingera. Ještě za 1. světové války se zde vyráběly nábojnice, ale později byla továrna uzavřena. V roce 1924 byla nevyužívaná budova vykoupena tehdejším okresem Cvikov a přeměněna na azylový dům pro chudé. Po 2. světové válce tu byl zřízen domov důchodců a do roku 2015 objekt sloužil jako dům s pečovatelskou službou pro mentálně postižené ženy.

K pohonu továrny v Antonínově Údolí se využívala voda Hamerského potoka. Dodnes dochovaný vodní náhon začíná asi 250 m nad samotou, odkud vede po levé straně potoka nejprve otevřeným korytem a poté asi 75 m dlouhým tunelem, vytesaným do pískovcové skály. Za ním pokračuje opět otevřené koryto do malého rybníčku na severním okraji samoty, z něhož se voda přiváděla pod zemí na vodní kolo, nahrazené v pozdější době turbínou.
Z továrny voda odtékala tunelem, vytesaným do pískovcové skály souběžně s Hamerským potokem. Tunel byl původně 106 m dlouhý, ale později byl kvůli získání většího spádu o 2 m prohlouben a prodloužen na nynějších 223 metrů. Asi metr široká chodba je proto vysoká 3 až 4,5 metru a dnes je prakticky v celé dálce zatopená vodou, dosahující místy až metrové hloubky. Tunel se do údolí otevírá čtyřmi otvory, z nichž první je asi 80 m od bývalé tovární budovy a o 20 m dále je patrně původní vyústění náhonu, u něhož najdeme vyryté letopočty 1821, 1833 a 1853, připomínající snad různé úpravy náhonu. Třetí otvor je u silničního mostku vedle skalní kapličky, od nějž náhon pokračuje ještě asi 20 m pod silnicí ke svému definitivnímu vyústění. Kousek pod ním býval rybník, z něhož se přiváděla voda dalším podzemním náhonem k Neumannovu mlýnuMařeniček.

Vodní náhon bývalé přádelny je zčásti vytesaný ve skále. Vlevo dole protéká Hamerský potok.
Vodní náhon bývalé přádelny je zčásti vytesaný ve skále. Vlevo dole protéká Hamerský potok.