Antonínovo Údolí

V budovách bývalé přádelny byl do roku 2015 dům s pečovatelskou službou.
V budovách bývalé přádelny byl do roku 2015 dům s pečovatelskou službou.

Antonínovo Údolí je samota, ležící v údolí Hamerského potoka asi 800 m západně od Mařenic. Pojmenována byla podle kapličky sv. Antonína Paduánského, vyhloubené ve skále u mostku přes potok.
V roce 1824 vystavěli Anton Schicht a Josef Brandler nedaleko kapličky přádelnu bavlny, která byla v provozu až do začátku listopadu 1878, kdy vyhořela. Po požáru byla budova snížena o jedno patro a přebudována na strojní zámečnictví Wilhelma Neuwingera. Ještě za 1. světové války se zde vyráběly nábojnice, ale později byla továrna uzavřena. V roce 1924 byla nevyužívaná budova vykoupena tehdejším okresem Cvikov a přeměněna na azylový dům pro chudé. Po 2. světové válce tu byl zřízen domov důchodců a do roku 2015 objekt sloužil jako dům s pečovatelskou službou pro mentálně postižené ženy.

K pohonu továrny v Antonínově Údolí se využívala voda Hamerského potoka. Dodnes dochovaný vodní náhon začíná asi 250 m nad samotou, odkud vede po levé straně potoka nejprve otevřeným korytem a poté asi 75 m dlouhým tunelem, vytesaným do pískovcové skály. Za ním pokračuje opět otevřené koryto do malého rybníčku na severním okraji samoty, z něhož se voda přiváděla pod zemí na vodní kolo, nahrazené v pozdější době turbínou.
Z továrny voda odtékala tunelem, vytesaným do pískovcové skály souběžně s Hamerským potokem. Tunel byl původně 106 m dlouhý, ale později byl kvůli získání většího spádu o 2 m prohlouben a prodloužen na nynějších 223 metrů. Asi metr široká chodba je proto vysoká 3 až 4,5 metru a dnes je prakticky v celé dálce zatopená vodou, dosahující místy až metrové hloubky. Tunel se do údolí otevírá čtyřmi otvory, z nichž první je asi 80 m od bývalé tovární budovy a o 20 m dále je patrně původní vyústění náhonu, u něhož najdeme vyryté letopočty 1821, 1833 a 1853, připomínající snad různé úpravy náhonu. Třetí otvor je u silničního mostku vedle skalní kapličky, od nějž náhon pokračuje ještě asi 20 m pod silnicí ke svému definitivnímu vyústění. Kousek pod ním býval rybník, z něhož se přiváděla voda dalším podzemním náhonem k Neumannovu mlýnuMařeniček.

Vodní náhon bývalé přádelny je zčásti vytesaný ve skále. Vlevo dole protéká Hamerský potok.
Vodní náhon bývalé přádelny je zčásti vytesaný ve skále. Vlevo dole protéká Hamerský potok.
Skalní kaplička sv. Antonína Paduánského.
Skalní kaplička sv. Antonína Paduánského.