Kunratické rybníky

Kunratické rybníky leží v širokém údolí Svitávky severně od Kunratic u Cvikova po pravé straně silnice do Mařenic. Již někdy v minulosti byl v těchto místech rybník, z něhož se ale ve 20. letech 20. století dochovala už jen hráz. V té době se zde také uvažovalo o výstavbě větší vodní nádrže, ke které ale nakonec nedošlo. Dvojice nynějších rybníků, větší Horní a menší Dolní Kunratický rybník, byla vybudována v letech 1981-1983 jako náhrada za Sedlišťský rybník u Stráže pod Ralskem, zničený výstavbou odkaliště pro úpravnu uranové rudy. Rybníky jsou napájeny vodou ze Svitávky, jejíž tok byl sveden do nepřirozeného betonového koryta, vybudovaného podél východního břehu obou nádrží. Rybníky se využívají k chovu ryb a k vodohospodářským účelům. V minulosti sloužily také ke koupání, ale od roku 2019 je zde soukromý rybářský revír a koupání v rybnících je zakázáno.