O stránkách

Stránky Lužických a Žitavských hor (http://www.luzicke-hory.cz) Vám nabízí informace o přírodních a kulturních zajímavostech, historii i současnosti tohoto trochu opomíjeného, ale pěkného koutu českého pohraničí. Smyslem stránek není jen pomáhat bližšímu poznáním těchto hor, ale také přispět k jejich ochraně a uchování krás zdejší krajiny pro budoucnost.

Jde o nekomerční soukromý projekt, vycházející z nejrůznějších informací, publikovaných v populárních i odborných knihách, článcích a turistických průvodcích, z mnoha starších německy psaných vlastivědných prací a v neposlední řadě i z vlastní badatelské práce v archivech i v terénu.

Stránky jsou na internetu zveřejněny od 11. ledna 1997. Zpočátku byly umístěny na serveru Přírodovědecké fakulty UK v Praze a po několikerém stěhování zakotvily v roce 2001 na serveru Petra Rybníčka, jemuž patří velký dík za poskytnutí prostoru i technické zajištění provozu. V roce 2007 byly stránky zařazeny do projektu WebArchiv Národní knihovny České republiky.

Snad se Vám stránky líbily, potěšily Vám duši a třeba byly i jinak užitečné. A pokud Vás přimějí k osobní návštěvě, přeji Vám příjemný pobyt.

Jiří Kühn, kuhn@natur.cuni.cz

O autorovi

Jiří Kühn se narodil 14. ledna 1966 v Moravské Třebové a do 13 let žil s rodiči a starším bratrem v Havířově. V roce 1979 se společně přestěhovali do České Lípy, kde absolvoval gymnázium a po maturitě pracoval 1 rok v Ústředních laboratořích Čs. uranového průmyslu ve Stráži pod Ralskem. V roce 1985 byl přijat na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde vystudoval obor geochemie. Právě tehdy - díky diplomové práci, zaměřené na geochemické studium trachytických hornin - poznal i málo navštěvovaná místa Lužických hor, které se staly jeho velkou láskou a kterým později věnoval tyto stránky. V letech 1990-1991 absolvoval vojenskou službu v Terezíně a po vojně pokračoval na Karlově univerzitě v doktorském studiu geochemie životního prostředí, v němž se věnoval především radioaktivnímu znečištění údolní nivy řeky Ploučnice. Po ukončení studia se ale více zaměřil na informační technologie a v současné době pracuje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy jako správce webových stránek. Bydlí v Neratovicích, ale ve volném čase se stále rád vrací do Lužických hor. Kromě turistiky se věnuje také fotografování, zajímá se o železnici a vše co s ní souvisí. Od roku 1993 působí ve spolku Drobné památky severních Čech, který se věnuje dokumentaci a záchraně památek v severních Čechách.

Poděkování

Rád bych poděkoval především svému otci Petrovi Kühnovi, bez jehož vydatné pomoci při studiu archivních pramenů by stránky nemohly být tak obsáhlé. Zajímavými články přispěli také Jaroslav Rež a Michal Gelnar, Jaroslav Beneš, Jindřich Marek, František Vydra, Jiří Rosol, Harald Skala, Marcel Hrubý a Ivan Bok.

Fotografie a historické obrázky pochází z archivu autorů, dále z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, Správy CHKO Lužické hory, Státního okresního archivu v České Lípě a ze sbírek řady soukromých fotografů a sběratelů pohlednic. Jsou to zejména: Karolína Absolonová, Tomáš Barva, Zdeněk Fryblík, Matěj Hronský, Milan Jaroš, Petr Joza, Michaela Komersová, Stanislav Kopecký, Petr Kühn jr., Petr Mader, Luboš Melichar, Tomáš Novák, Miroslav Pröller, Tomáš Rejzek, Jaroslav Rež, Holger Rohland, Jiří Rosol, Walter Scholz, Pavla Palačinka Tryhubová, Pavel Tvrzník, Heiko Ulbricht, Libor Vrabec, Ernst Werner, Roman Zakopal, A. Henry Zimmermann a další...

Poděkování patří i všem ostatním, kteří ke kvalitě stránek přispěli svými připomínkami, informacemi nebo jinými materiály.