Valy

Patrový dům na dolním konci osady u silnice z Krompachu.
Patrový dům na dolním konci osady u silnice z Krompachu.

Osada Valy leží severně od Krompachu při silnici do Jonsdorfu. Vznikla na rozparcelovaných pozemcích zrušeného poplužního dvora v Krompachu snad někdy v 1. polovině 18. století, ale její jméno pochází zřejmě až z roku 1778, kdy zde Chorvati z rakouského vojska vybudovali zákopy a valy proti Prusům. Šance tehdy nebyly vojensky využity, ale o rok později, 19. září 1779, si je při inspekční cestě po severních Čechách prohlédl císař Josef II. Za napoleonských válek roku 1813 Francouzi šance obnovili a využili je při svém vpádu do Čech. Jejich pozůstatky pak byly ještě nějaký čas patrné například na Háječku u státní hranice.
Osada se rychle rozrůstala a roku 1790 už měla 153 domů. V červenci 1782 byla údajně v domě č.p. 71 skromná škola, ve které vyučoval jistý Sauper, a později se v ní vystřídali další dva učitelé. Větší školní budova byla u kostela v Krompachu postavena až roku 1826.
V roce 1843 měla osada 145 domů a 934 obyvatel, kteří se živili hlavně podomácku provozovaným předením a tkaním. V pozdějších letech tu ale lidí ubývalo a roku 1852 se Valy staly součástí Krompachu. Ještě v roce 1920 tu žilo 517 obyvatel, ale po poválečném odsunu Němců zůstalo mnoho domů opuštěných a řada z nich byla později zbořena. Další domy zachránila před zánikem rostoucí obliba chalupářství v 60. letech 20. století. Koncem roku 1972 měly Valy už jen 59 obyvatel.

V osadě se dodnes dochovala řada typických roubených domů s podstávkou. Při silnici z centra Krompachu ke křižovatce v sedle je před domem č.p. 10 pěkně zrenovovaný kříž z roku 1819 a o něco výše stojí patrový dům č.p. 13, na jehož vstupním portálu je letopočet 1785. Řada domů ale pochází až z 2. poloviny 19. století. Na severovýchodním okraji obce stála čtvercová kaple Navštívení Panny Marie, ve které byly dřevěné sochy Panny Marie a sv. Alžběty. V roce 1800 ji nechal postavit Heinrich Goth, ale po 2. světové válce byla zbořena. V letech 2017-2020 postavil majitel pozemku na jejím místě novou kapli, která byla slavnostně vysvěcena 26. června 2021.

Další informace