Janské kameny

Janské kameny (604 m) tvoří několik čedičových skal na částečně zalesněném hraničním návrší asi 1,5 km severovýchodně od Krompachu a 300 m západně od osady Hain. Skupina skal byla údajně pojmenována podle dávno zaniklé sochy sv. Jana Křtitele, u níž se tancovalo o svatojanské noci. Podle jiné teorie bylo převzato jméno staré štoly, která zde prý byla založena mezi lety 1538 a 1559.

Skály jsou součástí čedičové žíly, která v průběhu třetihorní sopečné činnosti vyplnila puklinu v měkčích křídových usazeninách. Pozvolným působením povětrnostních vlivů byly ale okolní pískovce v pozdějších dobách erodovány a čedičová žíla byla vypreparována do podoby několika skalních zdí, vystupujících nad okolní terén. Vodorovným uspořádáním čtyř- až šestibokých čedičových sloupců představují Janské kameny méně dokonalou obdobu známé Čertovy zdi u Českého Dubu.
Žíla se táhne od vrcholu Janských kamenů přibližně západním směrem k osadě Valy. Na povrchu tvoří nesouvislou řadu několika různě velkých skal, z nichž ale jen tři dosahují větších rozměrů. Nejvýraznější je asi 23 m dlouhá vrcholová skalní zeď, k níž byl v 19. století přistavěn hostinec. Skála je široká 2 - 4 m a její hřeben se postupně zvedá od země až k vrcholu s vyhlídkovou plošinou ve výšce kolem 10 metrů. Druhá přibližně stejně velká skalní zeď je na přilehlém svahu a třetí skála je na nižším zalesněném vrcholku (589 m) asi o 150 m dále. Kolem skal vede necelý 1 km dlouhá naučná stezka, otevřená 25. listopadu 2006. Začíná u silničky z Krompachu do Hainu a má čtyři zastávky, věnované historii Janských kamenů, geologické stavbě, místním rostlinám a plazům.

Na temeni návrší stojí bývalý hostinec "Zur Johannisstein", který nechal na pozemku zaniklého dvora "U tří lip" (Dreilindengut) vybudovat roku 1880 Anton Zippe z Krompachu. Původně šlo o jednopatrovou hrázděnou budovu, přiléhající k vrcholové skalní zdi. Při její stavbě byly nalezeny bronzové hroty šípů, mince, medaile, jezdecká pistole, halapartna ze 14. století a další předměty, které byly uloženy v muzeu na hradě Oybin.
Již 28. června 1881 zpřístupnil Anton Zippe na přilehlé skále kamennou plošinu s krásným výhledem, díky němuž se hostinec brzy stal oblíbeným cílem výletů. V roce 1900 jej koupil Otto Vogt z Bürghartshainu, který nechal o dva roky později přistavět další poschodí a verandu rozšířil o věž s vikýřem. Dalším majitelem se stal 13. března 1919 Ewald Schönfelder z Olbersdorfu, který dal v následujícím roce starou hrázděnou budovu strhnout a na jejím místě postavil novou restauraci. Nad existující kuchyň pak přistavěl dvě poschodí s hostinskými pokoji.
V letech 1920 a 1921 provoz hostince dosáhl vrcholu, ale potom se v Německu zhroutila měna a hosté sem přestali jezdit. Majitel proto českou boudu uzavřel a na sousedním pozemku v Sasku postavil novou chatu, aby umožnil návštěvu hostům z Německa. Až v roce 1924 se situace zlepšila natolik, že česká bouda mohla být opět otevřena. V dalších letech ji Ewald Schönfelder ještě rozšířil a zmodernizoval, čímž vznikl výstavný horský hotel, jehož slávu ukončila až 2. světová válka.
Po válce sice hotel unikl stržení, ale protože nebyl udržován, jeho stav se neustále zhoršoval. V letech 1959 až 1968 sloužil jako mládežnická ubytovna, ale později už nebyl využíván a jeho vybavení bylo zničeno. Teprve v roce 2001 koupil zdevastovanou budovu nový majitel, který ji v následujících letech opravil. Sousední saská chata sloužila jako penzion.

Z vyhlídkové plošiny na vrcholové skále býval nádherný výhled k severovýchodu do údolí s vyčnívající zříceninou hradu a kláštera Oybin, obklopeného táhlými vrcholky Jonsbergu, Ameisenbergu, TöpferuBrandhöhe. Jihovýchodní obzor zakrýval Hvozd s rozhlednou, zatímco na západní straně vystupovaly Lužické hory s výrazným Klíčem a nejvyšší horou Luží. Za krásného počasí bylo možné spatřit na východě Ještědský hřbet, Jizerské hory a Krkonoše. V roce 2013 byla vyhlídková plošina zrekonstruována, ale výhled z ní je dnes omezený okolními stromy. Velmi pěkný výhled na Žitavské hory s Oybinem je ale možný z horního okraje louky na německé straně návrší.

Výhled z horního okraje louky na severní straně návrší směrem k Oybinu.
Výhled z horního okraje louky na severní straně návrší směrem k Oybinu.

Další informace