Lužické hory
Česky Deutsch English Francais

Zajímavá místa

Jelení kameny - Konopáč - Stožec

Jelení kámen, skalisko uprostřed hřbetu. Jako Jelení kameny se většinou označují dvě nápadná čedičová skaliska, vystupující z pískovcového hřbetu, táhnoucího se mezi nádražím Jedlová a Stožeckým sedlem. Někdy se tímto názvem označuje i celý hřbet.
Původně se název Jelení kámen vztahoval jen na holý skalní blok (658 m), vyčnívající k severu od bezejmenného návrší (665 m) uprostřed hřbetu. Z temene skalního bloku je výhled do Míšeňského dolu a na okolní kopce, mezi nimiž vyniká skalisko Tolštejna a rozložitý masiv Pěnkavčího vrchuČertovou plání a Kozím hřbetem.
Na východním okraji hřbetu, asi 1  km severně od Nové Huti je pravidelná čedičová kupa Stožec (662 m), jejíž vrcholek je porostlý řídkým bukovým lesem. Na pískovcové plošině severovýchodně od vrcholku bylo v roce 1778 vybudováno rakouské opevnění proti Prusům, po němž však do dnešní doby nezůstaly žádné stopy.
Na východní straně kupy je Stožecké sedlo (605 m), které odděluje hřbet Jeleních kamenů od masivu Pěnkavčího vrchu. Lidově se často nazývá Šébr, podle původního německého názvu Schöber (= Stožec). Sedlem prochází hlavní silnice z České Lípy do Rumburka, postavená v letech 1794 – 1797, u níž je upravený pramen. Pro výrazné převýšení silnice z Lesného se zde ve 20. letech 20. století pořádaly automobilové závody.
Z návrší na západním okraji hřbetu vyčnívá divoce rozeklané skalisko Konopáč (676 m), označované někdy také jako Jelení skála. Vede k němu odbočka zelené značky z rozcestí na jihozápadním svahu. Z vrcholu skály je pěkný kruhový výhled na okolní vrcholy Lužických hor, ale za jasného počasí je vidět i Ještěd.

Konopáč, vyhlídková skála na vrcholu. Stožecké sedlo, silnice do Rumburka, v pozadí hora Jedlová.

Hraniční patník pod Konopáčem. Dříve zalesněný hřbet Jeleních kamenů dnes patří k místům nejvíce postiženým průmyslovými imisemi. Po jeho temeni prochází linie hlavního evropského rozvodí mezi Severním a Baltským mořem. Na jižním svahu stojí několik betonových pevnůstek (řopíků) pohraničního opevnění z  roku 1937.

Po jihozápadním svahu hřbetu vede stará Pražská cesta, která je jednou z původních obchodních stezek, spojující vnitrozemí Čech s Lužicí. Je zakreslena již na mapě z roku 1571 a byla používána až do konce 18. století, kdy ji nahradila dnešní silnice přes Stožecké sedlo. Vedla ze Zhořelce (Görlitz) přes Löbau a Rumburk do Jiřetína, odkud stoupala pod hrad Tolštejn. Dále vedla lesem na křižovatku lesních cest v závěru Míšeňského dolu a místy hlubokým Čertovým úvozem vystupovala až k rozcestí na jihozápadním svahu Konopáče, kde se stočila k jihovýchodu a pokračovala přes Novou HuťKobyluMilštejnu. Zde se napojovala na Lipskou cestu, vedoucí od České Lípy přes Sloup, Cvikov, KrompachOybin do Žitavy. Zbytky Pražské cesty jsou dodnes dobře patrné v okolí Konopáče, kde cesta procházela nyní částečně zarostlým a vlhkým Čertovým úvozem.
U rozcestí na jihozápadním svahu Konopáče stály tři zajímavé kamenné sloupy. Přímo na rozcestí byl Třípanský sloup, postavený v místě, kde se stýkaly hranice kamenického, tolštejnského a zákupského panství. Trojboký sloup se zaoblenými hranami byl vytesán z tvrdého milštejnského křemence, z něhož se po dlouhá staletí vyráběly mlýnské kameny. Na chybějícím vrcholu byly původně vytesány tři erby majitelů příslušných panství. Sloup je vyobrazen již na mapě z roku 1745 a byl údajně postaven 29. července 1705, na místě staršího, tzv. Červeného sloupu. Na podzim 1999 bohužel někdo sloup ukradl, takže dnes po něm zůstal už jen plochý kamenný podstavec. V roce 2016 by ale měl být sloup opět obnoven.

Bývalý Třípanský sloup. Lesní mezník. Sloup sv. Jakuba.

Hranice uvedených panství můžeme ještě dnes v terénu sledovat podle dochovaných hraničních kamenů, označených počátečními písmeny názvů panství a letopočtem. Na temeni hřbetu jsou patníky z let 1750 a 1765, směrem k Hraničnímu rybníku můžeme najít novější patníky z roku 1803. Velká část z nich byla bohužel v posledních letech rozkradena.
Hned vedle podstavce Třípanského sloupu stojí asi 2 metry vysoký nakloněný kamenný hranol z minulého století s ozdobně tesanými čísly lesních revírů IX a X. Další mezník, vymezující oddělení VIII a IX stál asi 1 km severně odtud v závěru Míšeňského dolu, ale někdy kolem roku 2010 byl ukraden.
Asi 20 metrů od rozcestí stojí na okraji úvozu staré Pražské cesty sloup sv. Jakuba, označovaný také někdy jako Jelení sloup. Je to štíhlý pískovcový sloup, postavený na čtyřbokém podstavci s reliéfem jelena, vzpínajícího se na muže ve splývajícím rouchu s mečem v ruce. Dnes již značně zašlý reliéf patrně zobrazuje ochránce lesních samot, svatého Jiljí, k němuž se uchyluje lovcem pronásledovaný jelen. Na vrcholku sloupu byla kdysi pravděpodobně umístěna socha sv. Jakuba, patrona poutníků. Sloup nechal asi někdy kolem počátku 18. století postavit nějaký forman nebo kupec, jemuž zde hrozilo přepadení nebo jiná pohroma. V roce 1924 byl renovován a po druhé světové válce pomalu chátral. Teprve v roce 2002 byl znovu opraven a na jeho vrcholu byla umístěna nová hlavice s malbou sv. Jakuba, zhotovená děčínským kameníkem Janem Pokorným.

Další informace

 


Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2016.