Jedlová

Jedlová je rekreační osada, ležící na severním svahu hory Jedlové asi 1,5 km jihovýchodně od Jiřetína. Ještě v roce 1731 zde stála jen osamělá vrchnostenská hájovna, patřící ke kamenickému panství. Osada vznikla teprve později o něco níže na rozparcelované lesní půdě. V roce 1754 se odtud uvádí nějaký domkař Elstner, ale osada je poprvé zmiňována až roku 1787, kdy zde již bylo 9 domů. V první polovině 19. století se zde rozšířilo bělení plátna a postupně tu vzniklo pět bělidel. Jedno z nich stálo na samotě Nový Svět, která tehdy k osadě patřila. Roku 1869 byla Jedlová sloučena s obcí Rozhled a v roce 1949 byla spolu s ní připojena k Jiřetínu.
Již na přelomu 19. a 20. století byla osada pokládána za letovisko. Tehdy měla přes 20 domů, ve kterých žilo téměř 100 obyvatel a byly zde také tři hostince, nabízející ubytování. Po roce 1945 se osada z větší části vylidnila a dnes slouží prakticky výhradně rekreaci.

K osadě patří také stejnojmenná železniční stanice, ležící osamoceně uprostřed lesů na jihovýchodním úpatí hory Jedlová. Nádraží postavila společnost České severní dráhy v místě spojení tratí z České Lípy do Rumburka a z Děčína do Varnsdorfu a již od zahájení provozu 16. ledna 1869 je důležitým výchozím místem pro turistické výlety do okolí.
V osadě se dodnes dochovalo několik lidových domů. Charakteristickou stavbou je penzion Zvoneček s věžičkou, stojící uprostřed osady. Dům č.p. 3 na západním okraji osady má nad vchodem v poničeném portálu letopočet 1811.
Nejstarším domem osady je bývalá hájovna, stojící osaměle pod lesem na východním svahu Jedlové. Hájovna je známá také jako Ranč 7D podle názvu trampské osady, kterou tu v roce 1966 založil člen dominikánského řádu František Fišer (1926-1983). Ten zde od roku 1972 pracoval na ekumenickém překladu Bible do současného jazyka. Jeho největší vklad spočíval v překladu starozákonních žalmů, který náleží k vrcholným dílům každé národní kultury.

Další informace