Srní hora

Srní hora (657 m) je pravidelně utvářená mírně protáhlá znělcová kupa, vystupující asi 3 km severovýchodně od Kytlic z lesů mezi Velkou TisovouHraničním rybníkem. Zalesněná je převážně bukovým lesem, pouze na severozápadním svahu je rozsáhlejší smrkový porost. Vrchol je zcela bez výhledu.
V nevelkém údolí na jihozápadní straně Srní hory bývala dříve upravená Groudelova studánka. Malý pramen chráněný dřevěnou stříškou je na pravé straně lesní cesty u rozvětvení potůčku, ústícího o 400 m jižněji do Kamenice.