Lužické hory
Česky Deutsch English Francais

Města a obce

Dlouhý Důl

Roubené domky v dolní části osady.

Dlouhý Důl je protáhlá vesnice, ležící asi 3 km západně od Krásné Lípy v údolí Křinice mezi Krásným BukemKyjovem a v bočním údolí Zahradského potoka, přitékajícího od Vlčí Hory. Osada je dnes částí Krásné Lípy a žije v ní asi 20 obyvatel.
Dávno před vznikem vsi, v roce 1582, Šlejnicové prodali lesní revír Vlčí hora saskému kurfiřtovi Augustovi I., který nechal v údolí zřídit čtyři vodní nádrže k plavení vytěženého dřeva, a protože k jejich plnění nestačila voda místního potoka, byla sem dlouhým náhonem přivedena voda z Křinice. Náhon zvaný "Nová strouha" začínal u starého panského mlýna v Krásném Buku, odkud vedl nad pravým břehem Křinice až k dolnímu konci Dlouhého dolu, kde spolu s výtokem rybníka Šimláku ústil do Křinice.
Dlouhý Důl vznikl na panství Lipová, které tehdy patřilo Kinským. Písemně je poprvé zmiňován v roce 1719 a v roce 1869 už měl 527 obyvatel. V 80. letech 18. století bylo v Dlouhém Dole 36 převážně roubených domů. Žilo zde 7 běličů příze, několik výrobců drátů, přadláků a také 3 mlynáři. Další obyvatelé chodili za prací do továren v okolních obcích.

Domky na horním konci osady. Památkově chráněná stodola u domu e.č. 668.

Památkově chráněný dům č.p. 5.

V roce 2004 tu byla vyhlášena vesnická památková zóna. V osadě jsou rozptýlené lidové roubené domky, pocházející z 18. a 19. století, které si díky chalupářům dodnes zachovaly téměř původní vzhled. Ojedinělá je patrová stodola s roubeným přízemím a bedněným patrem, stojící u domu e.č. 668 v horní části osady pod Vlčí Horou. Památkově chráněný je patrový roubený dům s podstávkou č.p. 5, stojící na pravé straně silnice z Krásné Lípy. Stavení z roku 1811 má zdobený dřevěný vstupní portál a kamennou hospodářskou přístavbu s hrázděným patrem. Na úpatí svahu za sousedním domem č.p. 2 je vchod do staré štoly, nazývané Zlatá díra. Tvoří ji 52 m dlouhá chodba bez odboček, která je dnes do výše kolem 50 cm zatopená vodou. Šlo zřejmě o průzkumné dílo, vyražené snad už za Šlejniců v 16. století. V opuštěné štole dnes přezimovávají netopýři.
Pozoruhodná je malá dřevěná kaple sv. Anny, která byla postavena kolem poloviny 19. století na křižovatce lesních cest na východním výběžku Kamenného vrchu. Jednoduchá dřevěná stavba vypadá jako bouda na nářadí a z jejího původního vybavení dnes zbyly jen dřevěné lavice.

Rybník Šimlák. Štola Zlatá díra (Goldloch).

Další informace

 


Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2018.