Okrouhlá

Okrouhlá je podhorská ves, ležící na jižním úpatí zalesněného hřbetu Kluček, asi 2 km severozápadně od Nového Boru a 3 km severně od centra Skalice. V roce 2011 tu žilo 556 obyvatel.

Historie

Střed obce s budovou obecního úřadu a geologickým parkem.
Střed obce s budovou obecního úřadu a geologickým parkem.

Obec byla založena patrně mezi lety 1502 - 1530. Písemně je poprvé zmíněna někdy po roce 1525 v českolipské městské knize a další zápis je z roku 1543, kdy Anna ze Salhausenu prodala "ves a les jménem Scheibe" Václavovi z Vartenberka. Okrouhlá už tehdy patřila k novozámeckému panství (dnešní Zahrádky u České Lípy) a tvořila tak jen malý ostrůvek mezi jinými panstvími, sjednocenými později v držení rodu Kinských. Roku 1621 bylo novozámecké panství Vartenberkům za účast ve stavovském povstání zkonfiskováno a v letech 1623 - 1634 je držel Albrecht z Valdštejna. Jeho vdově Isabelle Kateřině rozené Harrachové se při dalších konfiskacích podařilo panství Nový Zámek uchovat a dcera Marie Alžběta je roku 1654 přinesla věnem svému manželovi Rudolfovi z rodu Kouniců, kteří Okrouhlou vlastnili až do zrušení vrchnostenské správy v roce 1848.

Poloha obce nebyla příznivá zemědělství, a proto tu působili jen dva sedláci a šest zahradníků. Ostatní obyvatelé se zřejmě živili řemesly a prací v lese. V 1. polovině 17. století stála na svahu pod tehdejším domem č.p. 4 v dolní části vsi sklářská huť Johanna Müllera, jejíž existenci potvrdily nálezy velkého množství střepů při stavbě železnice v roce 1868. Sklářství se ve vsi udrželo i později a s rozvojem nových technik se tu rozšířila domácká výroba. Sklo, dovážené z okolních hutí, se malovalo, brousilo, pozlacovalo nebo rylo, a rozvíjel se také sklářský obchod. Jedním z prvních zámožných obchodníků byl Johann Christoph Preussler, který tu roku 1733 postavil kapli Panny Marie Sněžné. Do kostela ale chodili zdejší lidé do Skalice, s výjimkou let 1622-1712, kdy obě vsi patřily k faře v Horní Libchavě.

Už po sedmileté válce prý v domě č.p. 27 vyučoval vysloužilý kaprál Christian Jessenberger zájemce z obchodnických a řemeslnických rodin ve čtení a psaní. V letech 1777 - 1778 byla v obci postavena škola, ve které se vyučovalo také kreslení, potřebné pro zdejší malíře skla. Roku 1787 měla obec 68 popisných čísel a postupně v ní vznikaly další sklářské exportní firmy, jako například společenství obchodníka Hackela nebo firma Christiana Gottlieba Zahna. Do Španělska sklo vyváželi Johann Casper Zahn a Johann Georg Kirschner. Roku 1833 žilo v 80 staveních 590 obyvatel a dalších 5 domů s 37 obyvateli náleželo ke sloupskému panství. Ve vsi bylo tehdy evidováno 13 cechovních mistrů, 7 obchodníků a 39 živnostníků. Kromě zpracovávání skla a obchodu se lidé živili také pasířstvím, výrobou sít a později i malbou porcelánu. Zemědělství a ovocnářství tu hrálo jen podružnou roli. Správní reforma v roce 1850 přinesla obci vlastní samosprávu a roku 1881 tu byla postavena nová škola.
V roce 1900 měla Okrouhlá 91 domů s 680 obyvateli, kteří se kromě obvyklých řemesel živili hlavně malováním, rytím a kuličstvím skla, byli tu ale i malíři porcelánu a pasíři. V obci byl také obilní mlýn s pekařstvím, rafinerie skla Roberta Gepperta, výroba skleněných emailových obrazů a od roku 1893 byl v dolní části vsi závod na výrobu malovaných kostelních oken Karla Meltzera. Část obyvatel pracovala ve sklářských obchodech v Novém BoruArnultovicích. V roce 1923 byla k obci připojena osada Letní Víska, ležící těsně u silnice do České Kamenice, která do té doby patřila ke Skalici.

Památky a zajímavosti

Na návrší mezi domky v západní části obce stojí barokní kaple Panny Marie Sněžné s věžičkou, která byla místo starší dřevěné kaple postavena roku 1733 převážně na náklady místního sklářského obchodníka Johanna Christopha Preusslera. V dolní části vsi, zvané Třídomí, stojí budova bývalého závodu na výrobu malovaných kostelních oken, k níž je přistavěna 24 m vysoká vzorkovna s kamennými opěrnými pilíři, vysokými lomenými okny a nízkou střechou, připomínající kapli. Novogotická stavba má pět oken vysokých 15 metrů a dalších jedenáct oken menších. Pod okrasnými baldachýny mezi okny byly dříve sochy, představující umění, vědu, obchod, řemeslo, Floru a Ceres. Interiér zdobily náboženské fresky a byla tu i zimní zahrada s fontánou a exotickými rostlinami. Budovu postavil v roce 1893 Karl Meltzer a 25. listopadu 1894 byla vysvěcena. Vzorkovna umožňovala sestavení a posouzení vyrobených kostelních oken ve správném světle a sloužila až do Meltzerovy smrti v roce 1906. Za tu dobu zde bylo vyrobeno přes 400 oken a osm z nich zdobí i kostel ve Skalici. Později nevyužitá stavba už jen chátrala a dnes je v havarijním stavu.
V centru obce stojí rozlehlá budova obecního úřadu s hostincem a na louce před ní byl na podzim roku 2012 vybudován zajímavý geologický park s ukázkami hornin, vyskytujících se v okolí. Uprostřed dlážděného oválu stojí mohutný čedičový sloup a po jeho obvodu je vysazeno 12 stromů, tvořících sluneční hodiny. Na návrší v pozadí je hřbitov, založený roku 1874.

Bývalá Meltzerova továrna na výrobu kostelních oken.
Bývalá Meltzerova továrna na výrobu kostelních oken.
Novogotická výstavní síň bývalé Meltzerovy továrny.
Novogotická výstavní síň bývalé Meltzerovy továrny.

Rodáci a osobnosti

V Okrouhlé se narodil sklářský obchodník Ferdinand Gerner (+1898) a harfista Josef Ziegenheim (*1875), který byl od roku 1903 královským komorním hudebníkem v berlínské Dvorní opeře.

Zajímavosti v okolí

Okrouhlá leží na jižním úpatí lesnatého hřebene Kluček, po jehož svahu vede silnice, spojující významná sklářská města Nový BorKamenický Šenov. Součástí Kamenického Šenova je také Prácheň, u níž je proslulá Panská skála a nenápadná Vyhlídka s malým lyžařským svahem. Jihozápadně od Kamenického Šenova je Nový Oldřichov s pěkným hasičským muzeem a severně od města leží v malebném údolí vesnice Prysk. Jižním směrem se od Práchně táhne až k Volfarticím hřbet Vlčího vrchu s vyhlídkovou Českou skálou, na jehož východním svahu je obec Slunečná. V širokém údolí Sporky pod hřebenem leží Skalice, nad níž se zvedá SkalickýChotovický vrch. Řada zajímavých míst je také v okolí Nového Boru. Turisticky atraktivní je zejména Sloup se skalním hradem, koupalištěm u Radvaneckého rybníka nebo vyhlídkovými okruhy do Cikánského doluSloupských skal. V údolí severně od Nového Boru leží ArnultovicePolevsko s vyhlídkami a lyžařským areálem na Polevském vrchu. Severovýchodně nad Svorem vyčnívá z lesů výrazná hora Klíč s překrásným kruhovým výhledem do širokého okolí.

Přehledná mapka okolí Okrouhlé.

Další informace

Riedelova jeskyně Stráž Dolní Prysk Střední vrch Střední vrch Francouzské doliny Ovčácký vrch Ovčácký vrch Tetřeví vrch Tetřeví vrch Údolí Černého potoka Horní Prysk Šenovský vrch Šenovský vrch Lipka Lipka Stříbrný vrch Stříbrný vrch Medvědí hůrka Medvědí hůrka Jedličná Polevský vrch Polevský vrch Polevsko Klučky Klučky Klučky Obrázek u Práchně Obrázek u Práchně Kamenický Šenov studánka Žába Panská skála Panská skála Prácheň Prácheň Vyhlídka u Práchně Česká skála Česká skála Kameník Kameník Čachnov Čachnov Kozlí Kozlí Poustevna Poustevna Farská louka Slunečná Svobodná Ves památná lípa Horní Pihel podzemní lom Skalický vrch Skalický vrch Lipovec Lipovec Chotovický vrch Chotovický vrch Skalice Okrouhlá Borská skalka Borská skalka Arnultovice Nový Bor Pramenáč Pramenáč Břidličný vrch Lesní studánka Klíč Kamzičí studánka Sokolík Svor Svorský rybník Rousínovský vrch Rousínovský vrch Medvědí vrch Medvědí vrch Malý Buk Malý Buk Kytlice, přírodní památka Borský vrch Borský vrch Novoborská jeskyně Lesní hřbitov Havraní skály Havraní skály Špaččí vrch Špaččí vrch Radvanec Radvanecký rybník Sloup Janov Stěna Chotovice Červený rybník Sloupský hrad Cikánská jeskyně Cikánská jeskyně Psí kostel Samuelova jeskyně Chomouty