Cikánský důl - Cikánská jeskyně

Cikánský důl je asi 600 m dlouhá boční rokle, vybíhající z údolí Dobranovského potoka mezi Janovem a sloupskou skalní poustevnou. Skalnaté údolí bylo turisticky zpřístupněno místním Horským spolkem na konci 19. století a dnes jím prochází modře značená cesta ze Sloupu k hostinci U 7 trpaslíků. Údolí je po obou stranách lemované pískovcovými skalami s několika nevelkými převisy a jeskyňkami.
Přibližně 100 m západně od dolního ústí rokle je do skalní stěny na úpatí strmého srázu hlavního údolí vytesaná Malá Cikánská jeskyně. Tvoří ji protáhlá, asi 15 m široká a 3 až 6 m hluboká klenutá prostora, jejíž strop podpírají dva štíhlé pilíře. Jeskyně byla zřejmě vytvořena kolem roku 1756 těžbou brusného písku pro první sloupskou zrcadlárnu. Asi o 600 m dále po proudu Dobranovského potoka směrem k Pihelu je mohutný přirozený skalní převis, označovaný jako Velká Cikánská jeskyně. Do údolí se otevírá asi 15 m širokým a přes 3 metry vysokým portálem, za nímž pokračuje poměrně rozlehlá prostora s plochým stropem bez podpůrných pilířů do hloubky kolem 28 metrů. Podle místní tradice sloužila jako příležitostné obydlí potulných cikánů.

V horní části se Cikánský důl rozšiřuje a v jeho středu stojí nevelký skalní ostroh. Kousek nad ním údolní cesta vychází na silnici ze Sloupu, proraženou v roce 1827 průrvou mezi dvěma skalami, označovanými dříve jako VelkýMalý Dutý kámen (Hohler Stein). Původní cesta je dodnes patrná ve strži na východní straně silnice. Na vrcholku Dutého kamene kdysi stál kamenný Mariánský sloup, který nechal v roce 1735 hejtman Martin Fleck přenést k silnici na úpatí svahu a od roku 1843 stojí u kostela ve Sloupu.
V nevelké prohlubni nad jednou ze skal Dutého kamene byly kdysi tři vyvýšeniny, které se označovaly jako Švédské hroby a podle pověstí v nich měli být pohřbeni švédští vojáci. Při vykopávkách v roce 1881 ale žádné hroby odkryty nebyly, nalezena byla jen stříbrná mince a několik zlomků železa. Můžeme proto předpokládat, že pojmenování místa bylo odvozeno jen od neobvyklého tvaru vyvýšenin.

Další informace