Chotovice

Chotovice leží v horní části údolí Chotovického potoka asi 2 km jižně od Nového Boru a 2 km západně od Sloupu. Součástí obce je také osada Stěna u hlavní silnice z České Lípy do Nového Boru. V roce 2011 měla obec 153 obyvatel.

Historie

Chotovická hospoda na jihovýchodním okraji obce před rekonstrukcí.
Chotovická hospoda na jihovýchodním okraji obce před rekonstrukcí.

O vzniku obce nemáme žádné zprávy, ale pravděpodobně byla založena ve 14. století. První písemná zmínka o ní je v Deskách dvorských z roku 1455, kdy byl pihelský statek s Chotovicemi, SkalicíChomouty přiřčen Jindřichovi z Dubé na Milštejně. Později byl pihelský majetek připojen k sloupskému panství, jehož součástí Chotovice zůstaly až do zrušení vrchnostenské správy v roce 1848. Před rokem 1656 obec patřila k faře ve Sloupu a poté byla přeřazena do skalické farnosti. V roce 1772 měla 46 čísel popisných, zatímco místní část Stěna, připomínaná poprvé roku 1643, měla dlouho jen tři stavení. Čtvrtý dům tu byl postaven v roce 1821 a pátý až po roce 1900.
Obyvatelé Chotovic se živili převážně zemědělstvím a domácím tkalcovstvím, které tu ale v 19. století zcela vymizelo. Místo něho si od 18. století začali přivydělávat zušlechťováním skla. V květnu 1838 tu místní statkář a hostinský Wenzel Helzel otevřel lázně, v nichž se až do 2. světové války léčila chudokrevnost a revmatismus. V obci byla také škola. Učitel tady působil už v roce 1644 a v různých domech se pak vyučovalo až do 5. května 1886, kdy byla otevřena nová školní budova. Po 2. světové válce byla zdejší škola zrušena a děti od té doby chodí do Nového Boru.
V roce 1880 měla ves 56 domů a 345 obyvatel. Už roku 1873 ale vznikla na návrší asi 1 km severně od obce místní část Nové Chotovice, která se rychle rozrůstala. Lidově se jí říkalo "Nová Itálie", protože prvním osídlencem byl Ital Pisnoli. V roce 1881 tu stálo už 16 domů a do roku 1900 jejich počet stoupl na 37. Celé Chotovice tehdy měly 96 domů s 658 obyvateli. V obci byl obilní mlýn a žilo tu 8 sedláků, kteří zásobovali masem a mléčnými výrobky sousední Nový Bor. Další obyvatelé se živili řemesly, zejména sklářstvím, odléváním cínu a pozlacováním. V roce 1924 se Nové Chotovice od obce oddělily a staly se součástí Nového Boru, nazývanou dnes Hřebenka.

Památky a zajímavosti

V centru obce je kaple Navštívení Panny Marie, postavená v letech 1776-1777. V její věžičce byl kdysi zvonek, přenesený sem ze starší dřevěné zvonice z roku 1729. V roce 1877 byl na severním okraji vesnice zřízen hřbitov. V obci se zachovalo několik roubených domů a zajímavá byla rozlehlá patrová budova hostince na jihovýchodním okraji obce, jejíž původní vzhled byl bohužel při nedávné rekonstrukci zničen. Naproti hostinci vybudoval majitel statku a výčepní Johann Wenzel Helzel železité a rašelinné lázně. Využil k tomu železitý pramen, vyvěrající v sousedním lesíku, jehož vodu doporučil tehdejší litoměřický okresní fyzik a lékař Dr. Ambrosi k léčení chudokrevnosti, revmatismusu a nervových nemocí. Helzel tu 13. května 1838 otevřel novou lázeňskou budovu se šesti kabinami, do kterých se čerpala voda z obezděného pramene. Jeho syn v roce 1870 lázně rozšířil. Pramen upravil také na pitné kůry, zřídil tu rašelinné koupele, vybudoval velký ubytovací dům s jídelnou a verandou a lesík za budovou přeměnil na park. Lázně měly velmi dobrou pověst a sloužily až do roku 1945, kdy zanikly. Roku 1880 v nich údajně pobýval i německý přírodopisec Alfred Brehm.

U polní cesty do ChomoutůPihelu je z dálky viditelná Helzelova kaple, postavená v roce 1813 majitelem okolních pozemků Johannem Wenzelem Helzelem. Její průčelí zdobil od roku 1855 obraz Matky Boží od Franze Wernera a po stranách byly obrazy sedláka, vzhlížejícího k Bohu a sv. Václava od téhož malíře. Ve 2. polovině 20. století byla kaple zcela zničena, ale někdy kolem roku 2000 byla znovu postavena. Podle pověsti stál ještě kolem roku 1750 u kapličky starý hraniční Červený sloup, z něhož ale zůstal na počátku 20. století už jen kamenný základ.

Rodáci a osobnosti

Z Chotovic pocházel činoherec a generální sekretář drážďanského dvorního divadla Emanuel Bergmann (1820 - 1877) a ve své době tu byla známá muzikantská rodina řídícího učitele Franze Antona Schmutzera (1790 - 1849), jehož syn Wilhelm Schmutzer (1819 - 1867) byl koncertním virtuózem na eufonium a druhý syn Philipp Maxmilian Schmutzer (1821 - 1898) vynikl jako violoncellista a basový zpěvák. Řadu originálních obrazů s církevními motivy vytvořili zdejší malíři Franz Werner (1819 - 1897) a Franz Wedlich (*1854). Asi nejznámějším chotovickým rodákem je lékař a vlastivědec Franz Hantschel (1844 - 1940), který napsal mnoho odborných článků, průvodců a vlastivědných publikací, a jeho zásluhou vznikla kolem roku 1912 i obsáhlá Vlastivěda okresu Česká Lípa.

Zajímavosti v okolí

Chotovice leží spolu s Janovem jižně od Nového Boru, který je významným sklářským střediskem. Východně od obce je oblíbené letovisko Sloup se skalním hradem a romantickou oblastí Sloupských skalCikánským dolem a řadou vyhlídek, sahající pod SlavíčkemTisovým vrchem až k Modlivému doluSvojkova. Severně od Sloupu je Radvanecký rybník s koupalištěm a za Radvancem se táhne lesnaté Údolí samoty ke Cvikovu. Na západní straně obce se zvedá výrazný Chotovický vrch s nižším LipovcemSkalický vrch, za nimiž leží v údolí Sporky Skalice. Jižně od Chotovic je rozptýlená osada PihelČerveným rybníkem, Pivovarským rybníkem a s nepatrnými zbytky hrádku na Pihelském vrchu.

Přehledná mapka okolí Chotovic.

Další informace

Klučky Klučky Obrázek u Práchně Obrázek u Práchně Prácheň Prácheň Vyhlídka u Práchně Česká skála Česká skála Slunečná Svobodná Ves památná lípa Manušice Horní Libchava Manušické rybníky Česká Lípa Špičák Lada Častolovice Bakule Bakule Pihel Horní Pihel podzemní lom Skalický vrch Skalický vrch Lipovec Lipovec Chotovický vrch Chotovický vrch Skalice Okrouhlá Polevsko Pramenáč Pramenáč Břidličný vrch Lesní studánka Borská skalka Borská skalka Arnultovice Nový Bor Borský vrch Borský vrch Novoborská jeskyně Lesní hřbitov Havraní skály Havraní skály studánka Panenská skála Údolí samoty Cvikov Hrouda Hrouda Špaččí vrch Špaččí vrch Chudý vrch Chudý vrch Strážný Strážný Pomahačův vrch Radvanec Maxov Radvanecký rybník Sloup Janov Stěna Chotovice Červený rybník Sloupský hrad Na Stráži Cikánská jeskyně Cikánská jeskyně Samuelova jeskyně Samuelova jeskyně Sloupské skály Psí kostel Chomouty Pihelský vrch Dolní Pihel Pivovarský rybník Bukovany Luční rybník Malý Bor Písečná Nový Šidlov Starý Šidlov Nové Domky Plesa Svojkov Svojkovský hrad Svojkovské skály Modlivý důl Tisový vrch Tisový vrch Slavíček Slavíček Záhořín Záhořínská kaple Šišák Šišák