Chotovice

Pohlednice z přelomu 19. a 20. století představuje obec s detailem hostince (vlevo nahoře) a parkové úpravy místních lázní (uprostřed).
Na pohlednici z konce 19. století vidíme vlevo nahoře Helzelův hostinec, pod ním je novější lázeňský dům v jeho sousedství a obrázek vpravo zachycuje část parkové úpravy lázeňského areálu.
Na pohlednici ze 20. let 20. století nahoře vidíme střed obce s kaplí Navštívení Panny Marie a prostranství s bývalou školou v pozadí. Obrázky dole zachycují Helzelův hostinec a jedno z odpočinkových zákoutí v lázeňském parku.
Pohlednice z počátku 20. let 20. století zachycuje rozlehlou budovu Helzelova statku s hostincem na jihovýchodním okraji obce. Budova si dodnes uchovala svou podobu a hostinec je v ní i nyní.
Na pohlednici z doby kolem roku 1920 vidíme novější lázeňskou budovu s hostinskými pokoji, postavenou po roce 1870. V pozadí je původní Helzelův hostinec.
Tato pohlednice představuje část parkově upraveného areálu místních lázní.

Na pohlednici z počátku 20. století vidíme nahoře výstavný hostinec Wenzela Helzela a pod ním menší lázeňský dům, ve kterém bývaly vanové koupele.