Janov

Památkově chráněný roubený dům u rybníčku.
Památkově chráněný roubený dům u rybníčku.

Janov leží mezi SloupemChotovicemi asi 2,5 km jihovýchodně od Nového Boru, jehož je dnes místní částí. Stejnojmenná osada existovala někde na tehdejším berkovském majetku již v 15. století, ale v zápisech o prodeji panství se uvádí jako pustá. Nynější osadu založil v roce 1751 hrabě Johann Josef Maxmilián Kinský na pozemcích bývalého sloupského panského dvora. Jeho hlavní budova v srpnu 1733 po zásahu blesku vyhořela a majitel panství se tehdy rozhodl nevýnosný statek zrušit a jeho rozparcelované pozemky prodat bezzemkům. V roce 1768 tu stálo už 34 domů, v nichž žilo 191 obyvatel. Živili se většinou domáckými řemeslnými pracemi včetně zušlechťování skla a někteří docházeli za prací do sloupské zrcadlárny nebo jiných podniků v okolí. Školu i kostel měli janovští ve Sloupu.
Do roku 1910 stoupl počet domů v osadě na 143, ale janovské pozemky tehdy zasahovaly až pod sloupský hrad, takže některé z těchto domů později připadly ke Sloupu. Obec měla v té době 738 obyvatel, kteří se živili jako drobní zemědělci, obchodníci a řemeslníci. Z domáckých živností vynikalo hlavně malování skla a porcelánu, vyřezávání dřeva a od roku 1871 také pozlacování a pokovování. Po 2. světové válce byla výroba v janovských firmách zrušena a obyvatelé museli za prací dojíždět do okolí. Osada pak sloužila hlavně k rekreačním účelům. V roce 1981 byla spolu se Sloupem připojena k Novému Boru a po roce 1989 se Sloup opět osamostatnil, zatímco Janov zůstal součástí Nového Boru.

U rybníčku v centru obce stojí pomník padlým z 1. a 2. světové války, opravený v roce 2013. V jeho sousedství stojí památkově chráněný patrový roubený dům e.č. 124 s roubenou přístavbou a asi 200 m severovýchodně odtud je na okraji osady další chráněný přízemní roubený domek e.č. 115. Mezi stromy u rozcestí na východním konci osady stojí socha sv. Jana Nepomuckého, která kdysi bývala u fary ve Skalici. V roce 1766 ji chotovický sedlák Ullmann koupil a nechal ji postavit na hrázi tehdy vypuštěného Janovského rybníka, po níž vedla cesta do Chotovic. Na nynější místo byla socha přestěhována v roce 1912.

Z Janova pocházel významný umělecký rod Maxů, jejichž dům pod skalním hradem dnes už ale patří ke Sloupu. Narodili se zde také bratři Mitschkeovi, kteří se ve světě prosadili jako sklářští obchodníci. Nejstarší Franz Johann Mitschke (*1791) působil v Rize, Josef (1798 - 1886) a Johann (1800 - 1872) měli obchody v Rotterdamu a Florian Mitschke (1806 - 1885) působil v estonském Tallinu a později v Rize a Wiesbadenu. Spolu s Florianem v Tallinu působil i další janovský rodák Josef Johann Jaksch, který vedle obchodu proslul i jako houslový virtuoz.

Další informace

Text: Jiří Kühn; Übersetzung: Petr Kühn.