Strážný - Pomahačův vrch

Pohled na dvojici kopců nad Radvancem: vpravo je Pomahačův vrch a v pozadí vlevo vrch Strážný.
Pohled na dvojici kopců nad Radvancem: vpravo je Pomahačův vrch a v pozadí vlevo vrch Strážný.

Čedičový vrch Strážný (492 m) leží asi 1 km severovýchodně od Radvance a spolu s HroudouChudým vrchem tvoří trojici významnějších kopců, vystupujících z lesů mezi Údolím samotyCvikovem. Jméno kopce podle staré lidové tradice připomíná, že zde bývalo v počátcích českého státu jedno ze strážních stanovišť, mezi nimiž se optickými signály předávaly zprávy z okrajů země do centra knížectví. Protože vrch leží u staré zemské stezky z Čech do Žitavy, nelze to zcela vyloučit, ale žádný historický doklad o tom neexistuje.
Na temeni kopce jsou rozeklané skály, tvořící krátký hřbítek s vodorovně nebo šikmo uloženými čedičovými sloupky. Svah pod skalami je pokrytý sutí, v níž jsou na severní straně dodnes patrné zbytky staré serpentinové turistické stezky. Ze skalnatého vrcholu býval kdysi pěkný výhled do okolí, který ale časem překryl vzrostlý listnatý les. Dnes se z paseky na jižním svahu kopce nabízí výhled na krajinu v okolí Sloupu, RadvanceMaxova, ohraničenou Ortelem, Šišákem, Tisovým vrchemSlavíčkem, za nimiž v pozadí můžeme vidět Tlustec, Ralsko, Špičák u České Lípy a vzdálenější hřbet Kozla. Na západě vyniká SkalickýChotovický vrchLipovcem a město Nový Bor, za nímž uzavírá obzor táhlý hřeben České skály nad Slunečnou.
Na jihovýchodě je Strážný spojen s Ortelem širokým sedlem (392 m), které se dříve nazývalo Honerberg. Sedlem prochází silnice ze Sloupu do Cvikova a kdysi tu u ní býval kříž.

Asi 1 km jihozápadně od Strážného je přímo nad východním okrajem Radvance nevelký čedičový Pomahačův vrch (375 m). Také tomuto kopci se dříve říkalo Strážný vrch, údajně proto, že na něm za pruských válek bylo vojenské strážní stanoviště. V současné době už ale zalesněný vrchol kopce žádný výhled nenabízí. Strmé svahy jsou zčásti pokryté zarostlou sutí, která se kdysi v malých lomech na severní straně rozebírala na kámen.