Maxov

Maxov je malá převážně rekreační osada, ležící u silnice ze Sloupu do Cvikova mezi Strážným vrchemRadvaneckým rybníkem, necelý 1 km východně od Radvance, jehož je součástí. V roce 2005 zde trvale žilo jen asi 15 obyvatel.
Osada byla založena na pozemcích bývalého rychtářského statku v Radvanci, který musel jeho majitel Wenzel Hufnagel v roce 1720 kvůli dluhům prodat vrchnosti. Ta jej přeměnila na panský dvůr, ale protože se jeho provoz nevyplácel, rozhodl se hrabě Josef Johann Maxmilián Kinský v roce 1738 dvůr zrušit a jeho pozemky prodat zájemcům. Polnosti dvora rozdělil na 12 větších parcel, které prodal chalupníkům, a zbývající menší pozemky pronajal tkalcům, kteří si na nich postavili domky. Vznikla tak nová ves, pojmenovaná podle svého zakladatele Maxov. Poprvé se uvádí ve sloupské matrice 7. května 1740 a roku 1783 už měla nejméně 16 domů.
Za napoleonských válek v srpnu 1813 došlo na lukách u Maxova ke střetu dvou vojenských hlídek, při němž přišel jeden z vojáků o život. V roce 1833 měl Maxov 32 domů se 188 obyvateli, mezi nimiž bylo i 14 tkalců, a o 10 let později osada dosáhla nejvyššího počtu 244 obyvatel. Ve vsi bývala také přírodní bělidla, z nichž poslední vzniklo kolem roku 1810 a svou činnost ukončilo až v roce 1894. Někteří chalupníci a domkaři se věnovali zušlechťování skla. V letech 1851 - 1852 byla vybudována okresní silnice ze Sloupu do Cvikova, od níž byla roku 1898 postavena odbočka do Radvance.

Kaplička u rekreačního střediska na východním okraji osady.
Kaplička u rekreačního střediska na východním okraji osady.

Na začátku 20. století měl Maxov 33 domů a 146 obyvatel, kteří se živili hlavně zemědělstvím a drobnými řemesly, nebo pracovali v továrnách v okolních obcích. Po 2. světové válce ale obyvatel výrazně ubylo a v roce 1950 jich tu žilo už jen 87. V červenci 1960 byl Maxov s Radvancem připojen ke Sloupu a roku 1981 byly všechny tři vsi přičleněny k Novému Boru. V té době se hodně rozvíjela rekreace a tak tu kromě soukromých domků a chat vzniklo i několik podnikových rekreačních středisek, z nichž největší byl areál Vodohospodářských staveb severně od osady. Od 1. ledna 1993 se Radvanec stal samostatnou obcí a Maxov je opět jeho osadou.

Ve vsi se dodnes dochovalo několik původních roubených chalup. U rekreačního střediska č.p. 12 vpravo od silnice do Cvikova stojí malá výklenková kaplička, postavená před rokem 1780 zdejším hajným Bartholomäem Melzerem, a pod lipami u odbočky do Radvance je kříž, opravený v říjnu 2006.

V Maxově se narodil sochař Hermann Koch a obchodník Anton Mücke (+1806), který měl významný sklářský obchod v nizozemském Haarlemu a v Radvanci nechal postavit kapli sv. Antonína Paduánského. Pocházel odtud také malíř a pozdější ředitel obchodní školy v rakouském Halleinu Franz Oppelt (*1843), nebo sklářský průmyslník Josef Johann Hansel (1761-1834), který byl správcem obchodní firmy Gerthner a Hansel v Amsterdamu a v Čechách prý zavedl rafinaci skla anglickým způsobem.

Další informace