Ortel

Celkový pohled na Ortel se skalními stěnami na jižním svahu.
Celkový pohled na Ortel se skalními stěnami na jižním svahu.

Ortel (554 m) je výrazný zalesněný vrch pravidelného kupovitého tvaru, ležící asi 3 km jižně od Cvikova a 1,5 km severozápadně od Lindavy.
Kopec vznikl vypreparováním znělcového lakolitu z okolních křídových pískovců. Z jeho protáhlého temene vystupuje několik menších skalek s vyvinutou deskovitou odlučností a strmé svahy místy pokrývá znělcová suť. Na jižním úbočí jsou mohutné skalní stěny, nad nimiž vyčnívá několik vysokých skalních ostrohů. Na úpatí pod nimi jsou staré znělcové lomy.
Svahy kopce porůstají převážně bukové lesy, v jejichž podrostu se vyskytují i některé teplomilné rostliny, například konvalinka vonná nebo tolita lékařská. Na jihovýchodním úbočí se zachoval pozoruhodný relikt pralesní doubravy.

Na úpatí Ortelu směrem k Lindavě byl před 1. světovou válkou nalezen soubor brakteátů, zdobených zkříženými ostrvemi Ronovců, ražených v žitavské mincovně mezi lety 1255-1268.

Zarostlá vyhlídka na jihozápadní straně kopce.
Zarostlá vyhlídka na jihozápadní straně kopce.

Od západu vede na Ortel odbočka žlutě značené turistické cesty, která přichází na lesní rozcestí s lavičkou, odkud stoupá strmá přímá cesta k vyhlídce na jihozápadní straně kopce. Dnes však je odtud přes vzrostlé stromy jen omezený výhled na Nový Bor a okolní vrchy. Pěkný výhled do širokého okolí je ale z nejzápadnějšího skalního ostrohu, vyčnívajícího ze strmého svahu kopce jen kousek pod značenou vyhlídkou. Z jeho vrcholu je vidět k jihu na Bezděz, Provodínské kameny a Nedvězí u Dubé, v popředí vystupují zalesněné Svojkovské vrchy a v údolí pod nimi je Sloup se skalní poustevnou. Na jihozápadě vyčnívají čedičové kužely SkalickéhoChotovického vrchu, za nimiž uzavírají obzor lesnaté kopce Českého středohoří s televizním vysílačem na Bukové hoře. Dále k severozápadu pokračuje táhlý hřbet od Kameníku přes Českou skálu, KlučkyPolevský vrch k výrazné dominantě Klíče. Dílčí výhledy jsou možné i z několika pasek na svazích kopce.
Od značené vyhlídky pokračuje již neznačená strmá cesta na vrchol kopce, který po částečném odlesnění nabízí výhled přes dolní část Lindavy jižním směrem až k Bezdězu. Úzká pěšina vede ze značené vyhlídky bukovým lesem po svazích kolem vrcholu kopce a vrací se zpět na rozcestí s lavičkou.

Výhled z částečně odlesněného vrcholu kopce na jih k Bezdězu.
Výhled z částečně odlesněného vrcholu kopce na jih k Bezdězu.

Ortel byl dříve považován za pohanské kultovní místo a podle různých pověstí na něm bývalo popraviště Cvikova nebo Lindavy. Vrch byl také opředen pověstmi o skřítcích, kteří zde bydleli a na plochém znělcovém kameni na vrcholku si prý pekli chleba.

Asi 1 km jihozápadně pod kopcem stojí u staré cesty poblíž dnešní silnice z Lindavy do Sloupu kamenná Mildeova kaple. V roce 1706 ji tu postavil lindavský sedlák Anton Werner a koncem 19. století byla pojmenována podle tehdejšího majitele Franze Mildeho. Uvnitř bývaly dvě sošky, znázorňující loučení Ježíše s Marií a obrazy sv. Jakuba a sv. Prokopa. Od roku 1945 kaplička pozvolna chátrala až do podzimu roku 2003, kdy byla opět obnovena.

Jeskyňka v pískovcové skalce na západní straně kopce.
Jeskyňka v pískovcové skalce na západní straně kopce.
Obnovený rybník na severozápadním úpatí Ortelu.
Obnovený rybník na severozápadním úpatí Ortelu.

V malé pískovcové skalce na lesem zarostlém hřbítku asi 450 m západně od vrcholu kopce je uměle vytesaná jeskyňka s několika okénky a sedátkem, které se říká Kočár. Je ale tak malá, že do ní mohou pohodlně vlézt jenom děti.
Na severozápadním úpatí kopce býval kdysi na malém potůčku rybník, který byl ve 2. polovině roku 2020 opět obnoven.

Další informace