Nová Chřibská

Nová Chřibská leží asi 1,5 km severozápadně od Chřibské, při silnici do Rybniště, v nevelkém strmém údolí mezi PlešivcemŠirokým vrchem. Osada vznikla díky rozmachu sklářského a textilního průmyslu v 18. a 19. století. Poprvé se uvádí roku 1833 spolu s osadou Na Sedle, která k ní patřila. Roku 1854 byla předměstím Chřibské, ale v roce 1883 se od Chřibské oddělila a stala se nejdříve součástí Rybniště a od roku 1893 samostatnou obcí. V té době měla kolem 100 domů, v nichž žilo přes 600 obyvatel. Po druhé světové válce byla osada opět připojena k Rybništi.

V osadě se dochovalo několik lidových roubených domů a v malém parčíku poblíž železničního přejezdu stojí památník padlým z 1. světové války. Syenitový pomník se jmény 21 padlých občanů obce byl odhalen 11. června 1925 a po 2. světové válce byl novými obyvateli přeměněn na památník osvobození. Jeho kovové součásti ale byly později ukradeny a prázdný kámen pak zůstal ve zpustlém parčíku až do roku 2014, kdy byl obcí Rybniště a Svazem c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české rekonstruován do původní podoby a 11. října téhož roku znovu slavnostně odhalen.

Další informace