Horní Podluží

Horní Podluží je protáhlá ves, ležící v údolí Lužničky, asi 5 km jihovýchodně od Krásné Lípy. Začíná pod výtokem Velkého rybníka a na východě plynule navazuje na Dolní Podluží, s nímž tvoří asi 6 km dlouhé souvislé údolní osídlení, protáhlé ve směru od západu na východ. K Hornímu Podluží patří také osady Ladečka, Žofín a dnes již zaniklá osada Světlík.

Historie

Nejstarší osadou v místě dnešního Horního Podluží byl Bernsdorf, někdy též označovaný jako Belmsdorf nebo Pelmensdorf. Poprvé se připomíná roku 1422 a původně byl podle něj pojmenován blízký Velký rybník. Nejdůležitější obcí v údolí Lužničky byl ale Grund (dnešní Dolní Podluží), který byl již roku 1363 farní vsí. Tato obec se postupně rozšiřovala údolím Lužničky k západu, takže roku 1566 se již rozeznával Dolní a Horní Grund. Horní Grund potom dosáhl až k Bernsdorfu a obě obce nakonec splynuly. Později v okolí vznikly menší osady Ladečka, ŽofínSvětlík, k dalšímu zahuštění zástavby došlo s rozvojem domácké textilní a plátenické výroby v 18. a 19. století.

Nejdůležitějším zdrojem obživy zdejších obyvatel bylo tkalcovství, vedle výroby bavlněného zboží a sametu zde byla také škrobárna, továrna na výrobu porcelánových květin a tiskárna, která však poměrně brzy zanikla. V roce 1930 měla obec 2088 obyvatel, ale po druhé světové válce jejich počet výrazně poklesl a dnes jich zde žije asi 720. V roce 1947 byl Horní Grund přejmenován na Horní Podluží a později byl spojen s Dolním Podlužím. Od roku 1990 je ale Horní Podluží opět samostatnou obcí.

Památky a zajímavosti

Obyvatelům Horního Podluží sloužil kostel sv. Kateřiny v Dolním Podluží a také hřbitov u podlužského kostela byl pro obě obce společný až do roku 1855, kdy byl uzavřen a obě obce si založily vlastní hřbitovy.

V Horním Podluží se dochovala řada roubených lidových domů lužického typu, z nichž nejzajímavější je památkově chráněná přízemní dřevěná chalupa s přistavěnou čtverhrannou zvonicí v průčelí, stojící u silnice do Jiřetína. Unikátní stavbou je také větrný mlýn, stojící dodnes u rybníka v zaniklé osadě Světlík.

V obci je také několik zajímavých plastik a křížků. Vedle pečovatelského domu stojí barokní socha sv. Josefa z roku 1750, nedaleko od ní je u mostku přes potok menší socha sv. Jana Nepomuckého a za potokem stojí mohutné kamenné sousoší Kalvárie z roku 1757. Další socha sv. Jana Nepomuckého stojí u cesty k Velkému rybníku. Vedle obecního úřadu je také zašlé torzo válečného pomníku.

Zajímavosti v okolí

Horní Podluží leží spolu s Dolním Podlužím v protáhlém údolí Lužničky pod severními svahy Lužických hor. V jejich blízkosti je bývalé hornické městečko Jiřetín s poutním kostelíkem na Křížové hoře a starými rudnými doly na úpatí. V okolí Jiřetína leží rekreační osady Rozhled, JedlováLesné, nad nimiž se vypíná skalní ostroh se zříceninou hradu Tolštejna a zdaleka viditelná dominanta hory Jedlové s rozhlednou a lyžařským areálem na svahu. Jižně od Horního Podluží jsou nevelké lesnaté kopce Šibeniční vrch, ŽulovecPlešivec, mezi nimiž kdysi stávala samota Nový Svět a letovisko Malý Semerink. V sedle západně od obce leží Rybniště, kterým prochází důležitá silnice, spojující blízká městečka ChřibskouKrásnou Lípu. V okolí jsou také tři větší rybníky. Na východním okraji Rybniště je Školní rybník s možností koupání, Velký rybník u osady Ladečka a severněji ležící Světlík jsou chráněné jako významné ptačí rezervace. Na břehu rybníka Světlík stojí unikátní větrný mlýn.

Přehledná mapka okolí Horního Podluží.

Další informace

Kamenná Horka Krásná Lípa Prameny Křinice Studánka Světliny Valčík Varnsdorf Varnsdorfský rybník Dolní Podluží Světliny Kateřina Horní Podluží Žofín Ladečka Světlík Světlík Velký rybník Chřibská Nová Ves Školní rybník Školní rybník Rybniště Široký vrch Široký vrch Farská kaple Na Sedle Hrbolec Hrbolec Nová Chřibská Plešivec Plešivec Malý Semerink Žulovec Žulovec Nový Svět Šibeniční vrch Šibeniční vrch stříbrné doly Jiřetín pod Jedlovou Křížová hora Jedlová Jedlová Jedlová Rozhled Tolštejn Tolštejn Lesné Údolí Milířky Rohál Rohál Weberberg Weberberg Kozí hřbet Kozí hřbet Jezevčí kámen Jezevčí kámen Trojhran Trojhran Pěnkavčí vrch Pěnkavčí vrch Pětikostelní kámen Stožec Stožec Konopáč Konopáč Míšeňský důl Jedlovské rybníky Velká Tisová Velká Tisová Malá Tisová Malá Tisová Komora Jordán Malý Stožec Malý Stožec U Křížového buku Juliova výšina Juliova výšina Chřibská přehrada Krásné Pole Chřibský vrch Chřibský vrch Chřibská Horní Chřibská