Školní rybník

Školní rybník, označovaný někdy kvůli odlišení od nedalekého Velkého rybníka také jako Malý rybník, leží na východním okraji Rybniště a po jeho hrázi vede silnice do Krásné Lípy. Rybník má plochu asi 2,5 ha a podobně jako Velký rybník slouží především k chovu ryb a hnízdění vodního ptactva. V 1. polovině 20. století tu bylo vybudováno koupaliště s půjčovnou lodiček, které ale po roce 1945 zaniklo a koupání pak bylo možné ještě asi do 90. let na malé upravené pláži. Dnes zde obec provozuje sportovní rybolov.

U hráze na severním břehu rybníka stojí budova staré školy, která se dnes využívá jako rekreační dům. U silnice před ní stojí bývalý Školní kříž s bohatě zdobeným kamenným soklem a novým kovaným křížem s malovanými siluetami Kalvárie. Na mokřinách za rybníkem se vyskytují chráněné druhy rostlin, jako například prstnatec májový nebo vachta trojlistá.