Krásné Pole

Pohled na osadu ze svahu Železného vrchu. V pozadí je vrch Plešivec.
Pohled na osadu ze svahu Železného vrchu. V pozadí je vrch Plešivec.

Krásné Pole je převážně rekreační ves, ležící na severní straně Hřebce při silnici z Horní Chřibské do sedla U Křížového buku. Osada je dnes součástí Chřibské a žije v ní asi 140 obyvatel.

Osada byla založena roku 1787 na pozemcích, patřících tehdejší sklářské huti v Horní Chřibské, a roku 1879 se stala samostatnou obcí. V té době měla 95 domů, v nichž žilo přes 700 obyvatel.
Nejznámějším podnikem v obci byla továrna Augusta Tschinkela na výrobu kávové náhražky. Její zakladatel se v době napoleonské blokády zámořského dovozu do Evropy naučil v Holandsku připravovat kávové náhražky z cikorky a roku 1806 zavedl jako první v Rakousku tuto výrobu v Krásném Poli. Po smrti zakladatele v roce 1833 firmu převzala vdova se dvěma nejstaršími syny. Roku 1850 byla továrna rozšířena a převedena na parní pohon, roku 1862 k ní přibyla ještě čokoládovna a výroba cukrovinek. Firma provozovala nedaleko hřbitova také cihelnu, která byla opuštěna po vyčerpání suroviny v 80. letech 19. století. Tschinkelova továrna v Krásném Poli fungovala až do roku 1903 a poté ji koupil Heinrich Stolle z Varnsdorfu, který tu zřídil střihárnu sametu. Kromě ní byla v obci také niťárna a továrna Ignaze Schrötera na pletací vlnu, založená roku 1840.
V roce 1930 žilo v Krásném Poli 690 obyvatel, ale po 2. světové válce jich výrazně ubylo. V roce 1991 měla osada 51 domů, ale jen polovina z nich sloužila k trvalému bydlení 138 obyvatel. Dnes je osada opět součástí Chřibské.

Po západní straně osady stéká z údolí mezi HřebcemChřibským vrchem Červený potok, na kterém jsou pod Železným vrchem nedávno opravené Krásnopolské rybníky. Vodu z nich dříve využívali místní skláři a je možné, že tu v minulosti byla i úpravna železných rud, dobývaných v blízkém okolí.
V obci se dodnes dochovaly původní lidové domy, z nichž je zajímavý například chráněný roubený dům č.p. 27 s hrázděným patrem a dřevěnou verandou, nebo naproti němu stojící patrový roubený dům e.č. 20 s krytou pavlačí na zadní straně. Oba domy pochází z přelomu 18. a 19. století. Na křižovatce silnic v osadě stojí mezi dvěma lípami vysoký kříž s postavami Krista a Panny Marie, malovanými na plechu, který v roce 1998 opravil Jan Pokorný z Děčína. Asi 450 m od křižovatky roste po levé straně silnice do Kytlic Schabestielova lípa, která byla v roce 2000 prohlášena za památný strom. Asi 150-200 let stará lípa srdčitá je 14 metrů vysoká a obvod kmene má přes 5 metrů.

V Krásném Poli se narodil Johann Hille (1852 - 1925), dlouholetý předseda Horského spolku pro nejsevernější Čechy.

Další informace