Farská kaple - Farský pramen

Farská kaple stojí pod lípou na lesním rozcestí v ohybu červeně značené cesty, vedoucí po východním svahu Širokého vrchuKrásné Lípy do Rybniště. Asi 70 m severně od kapličky je u cesty upravený Farský pramen. Kaplička je spolu se studánkou zakreslena již na mapě Kinského panství z roku 1795. Její původní jméno "Pfaffenkapelle" (někdy nesprávně překládané jako Mnišská kaple) připomíná období rekatolizace po třicetileté válce, kdy byl v kraji nedostatek katolických kněží a obyvatelé Krásné Lípy museli v letech 1651 - 1724 chodit do kostela v Chřibské. Proto se cestě, vedoucí po východním svahu Širokého vrchu, v té době říkalo Kostelní nebo Farská cesta.
Bíle omítnutá kamenná lesní kaplička s výklenky na obou stranách má plechovou stříšku, na níž kdysi býval křížek. Kaplička byla opředena četnými pověstmi, z nichž většina je dnes již dávno zapomenuta. Roku 1899 byla zničena, ale již 5. srpna následujícího roku ji opět zrenovovali. Naposledy byla kaplička opravena na podzim roku 1987. Ve východním výklenku byl ještě nějaký čas starý, téměř úplně zrezivělý plechový obrázek, znázorňující "Útěk svaté rodiny z Egypta", v západním výklenku je novější přemalba obrazu z roku 1988, doplněná stručným vysvětlujícím textem.

Další informace