Ladečka

Osada Ladečka leží na  okraji Horního Podluží asi 350 m severozápadně od jeho centra. Byla založena někdy v 1. polovině 18. století a poprvé je zmiňována roku 1748. Podobně jako ostatní obce a osady v okolí vděčí za svůj rozvoj hlavně rozšíření domácké textilní a plátenické výroby v 18. a 19. století. V roce 1885 měla osada 16 domů, v nichž žilo 151 obyvatel.

Další informace