Sokol u Kytlic

Sokol (668 m) je výrazný znělcový kopec, vyčnívající nad údolím Kamenice asi 1 km severně od Kytlic. Jeho protáhle kuželovitý vrchol je zčásti pokrytý kamennou sutí a porostlý řídkou bučinou s přimíšenými javory. Vrcholový hřbítek je na severovýchodě ukončen nevelkým skalním ostrohem, ale výhledu z něj brání vzrostlé stromy. Ze svahu na východní straně kopce vyčnívá několik menších skalních ostrohů, umožňujících omezené výhledy mezi stromy na okolní kopce od Velké Tisové přes Srní horu, Pěnkavčí vrch, Bouřný, Velký BukPopelovou horuMalému Buku, za nimiž v pozadí vyčnívá Hvozd a Ralsko. Z odlesněného jihozápadního svahu kopce jsou pěkné výhledy přes údolí Kamenice s Kytlicemi na Malý Buk, Ovčácký vrch, Střední vrchZámecký vrch nad Českou Kamenicí. Za jasného počasí můžeme na obzoru spatřit i Milešovku nebo vysílač na Bukové hoře. Po západní straně kopce vede silnička z Dolního Falknova do Krásného Pole, vroubená dnes již hodně prořídlou řadou vzrostlých javorů, a údolím pod ní protéká potok Bělá.