Mezinárodní naučná stezka Lužické a Žitavské hory

Společný přeshraniční projekt
Správy chráněné krajinné oblasti Lužické hory
Naturschutzzentrum Zittauer Gebirge Olbersdorf
a Občanského sdružení přátel Lužických hor

Obsah:

 1. Úvod
 2. Stručná charakteristika chráněných krajinných oblastí
 3. Popis naučné stezky
 4. Přehled jednotlivých zastávek
 5. Partneři projektu
 

I. Úvod

Projekt mezinárodní naučné stezky Lužické a Žitavské hory vznikl ve spolupráci Správy chráněné krajinné oblasti Lužické hory v Jablonném v Podještědí a Centra ochrany přírody Žitavské hory se sídlem v Olbersdorfu. Jeho realizaci umožnila finanční podpora Evropského společenství.

II. Stručná charakteristika chráněných krajinných oblastí

Naučná stezka prochází územím dvou navazujících chráněných krajinných oblastí.

Chráněná krajinná oblast Lužické hory byla vyhlášena v roce 1976 na území o rozloze 270 km2 k zajištění ochrany harmonické krajiny v pískovcovém území tzv. České křídové pánve. Krajina vyniká výrazným reliéfem, vysokou lesnatostí a celkový krajinný ráz oblasti dokresluje lužická lidová architektura. K přírodovědecky nejhodnotnějším částem Lužických hor patří zbytky přirozených lesních porostů ve vrcholových partiích hor, podmáčené louky s výskytem vstavačovitých druhů rostlin a význačné geomorfologické útvary.

Chráněná krajinná oblast Žitavské hory na území SRN je od Lužických hor oddělena jen státní hranicí a názvem. Krajina Žitavských hor byla vytvářena vlivem obdobných kulturních zásahů ve srovnatelných přírodních poměrech jako v Lužických horách. K nejcennějším ekosystémům patří vrcholové partie kopců, hluboká údolí potoků a říček se zbytky přirozených lesů a pískovcová skalní města. K ochraně harmonické krajiny s vyváženým podílem lesních a zemědělských kultur a obcí s typickou architekturou - lužickými hrázděnými domky, byla na území o rozloze 62,7 km2 vyhlášena v roce 1958 Chráněná krajinná oblast Žitavské hory.

III. Popis naučné stezky

Trasa naučné stezky je vedena východní částí Lužických a Žitavských hor, částečně po linii významné geologické poruchy tzv. lužického zlomu. Na 27 zastávkách seznamuje návštěvníky s přírodovědnými i kulturními zajímavostmi zdejšího kraje. Česko-německou státní hranici stezka překračuje na dvou místech: mezi Hrádkem nad Nisou a Hartau, a mezi Petrovicemi a Lückendorfem.

 • Trasa v úseku mezi zastávkami č. 1 - 11 (14 km) prochází po linii lužického zlomu a je věnována převážně geologickému vývoji oblasti.
 • Trasa se zastávkami č. 11 - 21 (10 km) seznamuje návštěvníky s různými biotopy Žitavských hor, s rostlinami a živočichy, kteří zde žijí.
 • Trasa se zastávkami č. 21 - 24 (7 km) vede na zámek Lemberk a k Bredovskému letohrádku, kde je instalována stálá expozice věnovaná Lužickým horám.
 • Hlavní trasa naučné stezky je doplněna ještě dvěma spojovacími úseky se zastávkami č. 25 - 27.

Trasa naučné stezky vede převážně po turistických značených cestách a je v terénu vyznačena symbolem naučné stezky. Prochází územím chráněných krajinných oblastí Lužické a Žitavské hory, proto děkujeme návštěvníkům za ohleduplné chování k přírodnímu prostředí.

Nejzajímavějšími místy na trase stezky jsou Bílé kameny, vrch Vysoká s Kozími hřbety, Horní skály, Vraní skály, Krásný důl, Popova skála, Sedlecký Špičák, údolí Bílého potoka, vrch Töpfer, skalní průrvy Kleine FelsengasseGrosse Felsengasse, vyhlídka na Scharfensteinu, letovisko Lückendorf, zámek LemberkBredovským zámečkem, osada Polesí se skalní vyhlídkou HavranTobiášova borovice.

IV. Přehled jednotlivých zastávek

 1. úvodní tabule - popis naučné stezky, charakteristika CHKO Lužické hory a Zittauer Gebirge
 2. přírodní památka Bílé kameny, geologický vývoj území
 3. vrch Vysoká - geobotanika, zonace CHKO Lužické hory
 4. Kozí hřbety - lužický přesmyk
 5. osada Horní Sedlo - hraniční opevnění
 6. Horní skály - historie horolezectví
 7. Vraní skály - územní systém ekologické stability
 8. Popova skála - historie turistiky
 9. Sedlecký Špičák - reliktní bory
 10. údolí Bílého potoka - doubravy
 11. úvodní tabule

  Přechod na území SRN v Hartavě
 12. úvodní tabule
 13. vývoj lesů Žitavských hor
 14. lesní houby
 15. Töpfer - místní druhy ptáků
 16. Scharfenstein - geologie
 17. hmyz
 18. biotopy skal
 19. přirozený smíšený horský les
 20. Lückendorf - biotopy luk

  Přechod na území ČR v Petrovicích
 21. úvodní tabule
 22. smíšené lesy
 23. louky a pastviny
 24. Bredovský zámeček - stálá expozice Lužických hor, úvodní tabule
 25. Polesí - lidová architektura
 26. lesy Lužických hor, lesní hospodaření
 27. historie osídlení, stará zemská stezka

V. Partneři projektu

Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory
Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí
telefony, e-mail: luzhory@nature.cz

Naturschutzzentrum Zittauer Gebirge GmbH
August-Bebel-Str. 75, 2785 Olbersdorf
tel., fax: 03583 / 512512

Občanské sdružení přátel Lužických hor
Sadová 512, 471 25 Jablonné v Podještědí


Zpracováno podle informací od Správy CHKO Lužické hory
Fotografie: T. Besta, V. Sojka, P. Rychtařík, M. Waldhauser, J. Kühn.