Tobiášova borovice - Lví buk

Tobiášova borovice stojí na lesním rozcestí západně nad závěrem Krásného dolu, u turistické cesty, vedoucí z Petrovic do Horního Sedla. Již před 150 lety byla významným orientačním bodem uprostřed rozsáhlých lesů, u něhož se zastavovali nejen turisté, ale i pašeráci. Obchodník s dřevem Tobias Kunze z Dolního Sedla tu jednou o vlásek unikl smrti, když na něj vystřelil zloděj dřeva a prostřelil mu klobouk. Z vděčnosti nechal při kácení lesa kolem roku 1800 tuto borovici stát a na její kmen zavěsil obrázek svého patrona sv. Tobiáše, podle něhož byl strom pojmenován.
Borovice s obvodem kmene v hrudní výši okolo 2,5 metru se dožila téměř 250 let, ale v 90. letech 20. století odumřela. V prosinci 2012 bylo torzo borovice pokáceno a na jaře následujícího roku tu byla vysazena mladá borovice, ohrazená dřevěným plůtkem.

Asi 600 m severně odtud stál na lesním rozcestí u hraniční cesty Lví buk, o němž dnes už není nic bližšího známo. Je uveden ještě na mapě z 30. let 20. století a dříve se podle něj nazývala i lesní cesta, která se zde s hraniční cestou kříží. Nakonec z buku zůstalo už jen suché torzo, které padlo na jaře roku 2010. Dnes je tímto jménem označen jiný mohutný buk, stojící u cesty asi 300 m od Tobiášovy borovice, ještě před hraniční závorou.

Kolem obou stromů prochází stará Hraniční cesta, vedoucí z Rynoltic přes Polesí a trojmezí U tří pánů ke státní hranici a dále kolem Lückendorfské hájovy k Oybinu. Cesta kdysi tvořila hranici grabštejnského a jablonského panství, kterou dodnes připomínají kamenné mezníky s letopočtem 1723 a s vytesanými písmeny G (Gabel = Jablonné) a GS (Grafenstein = Grabštejn). Jedno ze znamení nedaleko Tobiášovy borovice je dokonce vytesáno do plochého kamene u cesty. Hraničních kamenů podél cesty bohužel kvůli zlodějům rok od roku ubývá.