Zajímavá místa

Tobiášova borovice - Lví buk

Torzo Tobiášovy borovice a ohrádka s nově vysazeným stromkem.
Torzo Tobiášovy borovice a ohrádka s nově vysazeným stromkem.

Tobiášova borovice stojí na lesním rozcestí západně nad závěrem Krásného dolu, u turistické cesty, vedoucí z Petrovic do Horního Sedla. Již před 150 lety byla významným orientačním bodem uprostřed rozsáhlých lesů, u něhož se zastavovali nejen turisté, ale i pašeráci. Obchodník s dřevem Tobias Kunze z Dolního Sedla tu jednou o vlásek unikl smrti, když na něj vystřelil zloděj dřeva a prostřelil mu klobouk. Z vděčnosti nechal při kácení lesa kolem roku 1800 tuto borovici stát a na její kmen zavěsil obrázek svého patrona sv. Tobiáše, podle něhož byl strom pojmenován.
Borovice s obvodem kmene v hrudní výši okolo 2,5 metru se dožila téměř 250 let, ale v 90. letech 20. století odumřela. V prosinci 2012 bylo torzo borovice pokáceno a na jaře následujícího roku tu byla vysazena mladá borovice, ohrazená dřevěným plůtkem.

Suché torzo Tobiášovy borovice.
Suché torzo Tobiášovy borovice.
Nová borovice, vysazená na jaře 2013.
Nová borovice, vysazená na jaře 2013.
Jako Lví buk je dnes označen vzrostlý buk u cesty ke státní hranici.
Jako Lví buk je dnes označen vzrostlý buk u cesty ke státní hranici.

Asi 600 m severně odtud stál na lesním rozcestí u hraniční cesty Lví buk, o němž dnes už není nic bližšího známo. Je uveden ještě na mapě z 30. let 20. století a dříve se podle něj nazývala i lesní cesta, která se zde s hraniční cestou kříží. Nakonec z buku zůstalo už jen suché torzo, které padlo na jaře roku 2010. Dnes je tímto jménem označen jiný mohutný buk, stojící u cesty asi 300 m od Tobiášovy borovice, ještě před hraniční závorou.

Kolem obou stromů prochází stará Hraniční cesta, vedoucí z Rynoltic přes Polesí a trojmezí U tří pánů ke státní hranici a dále kolem Lückendorfské hájovy k Oybinu. Cesta kdysi tvořila hranici grabštejnského a jablonského panství, kterou dodnes připomínají kamenné mezníky s letopočtem 1723 a s vytesanými písmeny G (Gabel = Jablonné) a GS (Grafenstein = Grabštejn). Jedno ze znamení nedaleko Tobiášovy borovice je dokonce vytesáno do plochého kamene u cesty. Hraničních kamenů podél cesty bohužel kvůli zlodějům rok od roku ubývá.

Hraniční kámen u cesty do Polesí.
Hraniční kámen u cesty do Polesí.
Obrázek sv. Tobiáše na kmeni staré borovice.
Obrázek sv. Tobiáše na kmeni staré borovice.