Sokolík u Svoru

Pohled na zalesněný vrcholek od západu.
Pohled na zalesněný vrcholek od západu.

Sokolík (501 m) je nevelký čedičový vršek, vyčnívající přímo nad železničním nádražím ve Svoru. Na jeho zalesněném vrcholku je starý čedičový lom a pod ním na východním svahu roste světlý listnatý les, v jehož podrostu na jaře rozkvétá například kokořík mnohokvětý a lilie zlatohlavá. Z lučinatých svahů pod okrajem lesa je pěkný pohled přes údolí k severu na Rousínovský vrch, Malý Buk a k západu na výrazný kuželovitý Klíč. Směrem k jihu se otevírá výhled do kopcovité krajiny Českolipska na Tlustec, Ralsko, Ortel, StrážnýTisový vrch se Slavíčkem, Špičák u České Lípy, ChotovickýSkalický vrch, za nimiž v pozadí vyniká Kozel, Vlhošť a kopce v okolí Maršovického vrchu.

Výhled z dolního okraje lesa k jihovýchodu na Ortel a další kopce v okolí Sloupu.
Výhled z dolního okraje lesa k jihovýchodu na Ortel a další kopce v okolí Sloupu.
Kvetoucí lilie.
Kvetoucí lilie.
Kvetoucí lilie v lese pod vrcholem kopce.
Kvetoucí lilie v lese pod vrcholem kopce.

Další informace