Křížový buk

Horské sedlo U Křížového buku (537 m) s lučinatou světlinou a bývalou hájovnou se nachází mezi JavoremŠirokým kopcem, asi 3 km jižně od Chřibské.
Jeho název připomíná těžké boje, ke kterým došlo v okolních lesích za sedmileté války ve dnech 18. - 21. července 1757. Pruské vojsko, které po prohrané bitvě u Kolína ustupovalo přes Českou KameniciChřibskou k severu, bylo v okolí StudenceLísky přepadeno částí rakouské armády, v níž převažovali zejména Chorvati, Slovinci a Maďaři. V bojích tehdy padlo 486 Prusů a 163 rakouských vojáků a značná část z nich byla 22. července pohřbena na lesní mýtině v sedle pod Javorem. Společný hrob byl poté označen křížem umístěným na statném buku u cesty, podle něhož se paseka začala nazývat U křížového buku (stejně se dnes nazývá i méně známé rozcestí na západním úpatí Jedlové).
Další pomníky, připomínající tyto boje, stojí u Studeného a pod Zlatým vrchemLísky.

Když byla v roce 1820 dokončena nová silnice z České Kamenice do Chřibské, byla v sedle u ní postavena vrchnostenská hájovna s hostincem, která se začala označovat stejným jménem jako sedlo. Hostinec sloužil až do druhé světové války, po roce 1945 už ale nebyl otevřen a pozvolna chátral. Opravy se dočkal až po roce 2000, kdy jej získal pan Hamák. Ten zde v roce 2002 otevřel sezónní občerstvení a několik let tu provozoval soukromé muzeum pohraničního opevnění. V létě roku 2011 zde Lesy ČR otevřely asi 2,5 km dlouhou naučnou stezku k pevnůstkám pohraničního opevnění z roku 1938.

Křížek, připomínající hrob padlých vojáků ze sedmileté války, byl vždy upevněn na některém ze vzrostlých stromů u hájovny. Po roce 1995 byl na loučce vedle silnice vztyčen nový kříž z dřevěných trámů, který je čas od času obnovován.
Sedlo u Křížového buku je ideálním východiskem k přírodní rezervaci Líska a odbočuje z něj také silnička do Mlýnů, která vede údolím Lučního potoka s malým vodopádem.

V lesích východně od sedla údajně stála ve středověku sklářská huť, jejíž existenci se však zatím nepodařilo prokázat. V okolí byly nalezeny jen zlomky středověké keramiky.

Asi 1 km jihozápadně od sedla stojí na svahu Javorku u silnice do České Kamenice asi 2,5 m vysoký pomník, věnovaný pěti lesníkům Českokamenického panství, kteří padli za první světové války na ruské a italské frontě. O jeho postavení se zasloužili přátelé padlých a majitel panství Ulrich Ferdinand Kinský, který se také zúčastnil slavnostního odhalení 19. července 1921. Pomník tvoří křemencový blok, spočívající na rozložitém podstavci z lomového kamene. Bronzová pamětní deska po roce 1945 zmizela a pomník časem zpustnul. Teprve v květnu 1994 byl opět obnoven a doplněn novou mramorovou deskou.
Asi 600 m severozápadně od sedla je na svahu Širokého kopce malý vodopád.

Další informace