Javorek - Široký kopec

Javorek a Široký kopec jsou nepříliš zajímavé zalesněné vrchy, vystupující z temene horského hřbetu mezi Studencem a sedlem U Křížového buku.
Západnější Javorek (686 m) leží asi 1 km severovýchodně od Lísky a tvoří výraznou čedičovou kupu, porostlou bukovým lesem. Na strmém jihovýchodním svahu je několik menších čedičových skal s nepravidelně vyvinutou sloupcovou odlučností. Od sousedního Studence je vrch oddělen širokým lučinatým sedlem, kterým kdysi procházela důležitá cesta z České Kamenice přes Lísku do Chřibské. K severu odtud vybíhá nenápadný Černý vrch, na jehož strmém severovýchodním svahu je přírodní památka Líska s rozsáhlým porostem měsíčnice vytrvalé.

Na jižním úpatí Javorku stojí u odbočky na Zlatý vrch pomník, postavený roku 1906 na památku rakouských a pruských vojáků, kteří zde padli v jedné z šarvátek sedmileté války v červenci roku 1757. Další pomníček, připomínající 7 lesníků, padlých za 1. světové války, stojí níže na jihovýchodním svahu u hlavní silnice z České Kamenice do sedla U Křížového buku.

Roku 1972 byl Javorek oficiálně přejmenován na Malý Javorník, což sice odpovídá staršímu názvu kopce Kleiner Ahrenberg (= Malý Javorový vrch), ale ztrácí se tím souvislost se sousedním Javorem (dříve Grosser Ahrenberg = Velký Javorový vrch).

Široký kopec (611 m) je nevýrazný protáhlý vrch, ležící asi 0,5 km západně od bývalé hájovny v sedle U Křížového buku. Má dva vrcholy, z nichž západnější tvoří čedičový skalnatý hřbítek, z jehož temene kdysi býval pěkný výhled. Východnější vrchol tvoří plochá  severním svahu Širokého kopce je na malém potůčku asi 150 m od hlavní silnice z Chřibské do sedla U Křížového buku 2 m vysoký vodopád, spadající z pískovcového převisu. V sušších obdobích ale potůček vysychá.

Další informace