Vlčí Hora

Pohled na střed osady z rozhledny na Vlčí hoře. V pozadí vlevo je hora Studenec.
Pohled na střed osady z rozhledny na Vlčí hoře. V pozadí vlevo je hora Studenec.

Vlčí Hora leží na jižním úpatí stejnojmenného kopce asi 3,5 km severozápadně od Krásné Lípy, k níž administrativně patří. V osadě dnes žije asi 85 obyvatel. Už dlouho před jejím vznikem působili v okolních lesích skláři. Pozůstatky jejich pecí, nalezené na severozápadním svahu Kamenného vrchu, se datují do doby kolem roku 1300.
Obec byla na lipovském panství založena kolem roku 1589 a první písemná zmínka o ní je z roku 1719. V 80. letech 18. století bylo ve Vlčí Hoře 79 domů a zdejší rychtář spravoval také SněžnouDlouhý Důl. V roce 1869 tu žilo už 1074 obyvatel. Podle místní tradice odtud pocházel loupežník Jakob Raschauer, opředený pověstmi o červené vestě, která mu zajišťovala neviditelnost. Spravedlnosti ale neunikl a roku 1740 byl na zámku v Lipové popraven. V dnes již zaniklém domě č.p. 1 se narodil pozdější litoměřický biskup Anton Alois Weber (1877 - 1948).

Uprostřed osady stojí pozdně empírová kaple Panny Marie Karmelské, postavená v roce 1870 a 17. října vysvěcená. V červnu 1930 byla na jejím oltáři umístěna kopie Sixtinské madony, namalovaná Josefem Neumannem z Horního Jindřichova, a o 5 let později byla nad vchodem přistavěna druhá věžička s hodinami. Po roce 1945 už se kaple nevyužívala a zvolna chátrala až do roku 2008, kdy byla zahájena její rekonstrukce. Obnovená kaple byla slavnostně vysvěcena 18. prosince 2010. Před kaplí je pomník padlých v 1. světové válce. V blízkosti kaple je areál firmy Nobilis Tilia, vyrábějící přírodní kosmetiku, jehož součástí je také bývalá školní budova z roku 1910 s malým obchůdkem a čajovnou, a volně přístupná bylinková zahrada. Na jižním okraji obce je hřbitov, v jehož středu stojí rodinná hrobka majitele zdejší punčochárny Johanna Nitsche.

V budově bývalé školy je dnes čajovna a obchod s přírodní kosmetikou firmy Nobilis Tilia.
V budově bývalé školy je dnes čajovna a obchod s přírodní kosmetikou firmy Nobilis Tilia.

Na severozápadním okraji osady při cestě, směřující z Vlčí Hory po hřbítku přes místní část Telenec k Vlčímu potoku stojí Albertův kříž, od něhož je pěkný výhled do okolí. Asi o 400 m níže stála kaplička sv. Antonína Paduánského, kterou nechal v roce 1721 postavit zdejší bělič plátna Johann Christoph Hesse. Ve 2. polovině 20. století neudržovaná kaple zchátrala a nakonec z ní zbyla jen zarostlá hromada kamení. V roce 2019 ale krásnolipští turisté kapli obnovili a 3. září 2020 byla slavnostně vysvěcena.

U bývalé hájovny na jihozápadním okraji osady roste po pravé straně cesty na Kamenný vrch asi 20 m vysoká památná Fořtovská lípa, jejíž věk se odhaduje na 250 let. V lesích na západní straně vrchu se dochovaly nevelké zbytky Vlčího hrádku.

Další informace