Vlčí hora

Vlčí hora (581 m) je výrazná zalesněná čedičová kupa, vypínající se nad severním okrajem stejnojmenné osady asi 4 km severozápadně od Krásné Lípy. Na jejím skalnatém vrcholu stojí rozhledna s chatou, kterou tu nechal postavit Horský spolek pro nejsevernější Čechy. Tento spolek byl založen roku 1885 v Krásné Lípě a hned na jaře následujícího roku jeho členové upravili cestu na vrchol kopce, kde byly umístěny stoly s lavičkami. Dne 11. září 1887 tu byla otevřena jednoduchá dřevěná chata a v létě roku 1888 byla zahájena výstavba rozhledny. Čtyřboká cihlová věž, postavená podle plánu rumburského stavitele Josefa Hampela, byla slavnostně otevřena 19. května 1889.

Čedičový vrchol kopce s rozhlednou a malým přístřeškem pro návštěvníky.
Čedičový vrchol kopce s rozhlednou a malým přístřeškem pro návštěvníky.

V roce 1901 byla původní chata rozšířena, přestavěna ve švýcarském stylu, a na počest jednoho z nejaktivnějších členů spolku dostala jméno Ferdinandova chata. Později se změnil i vzhled věže. Otevřená vyhlídková plošina s cimbuřím byla v roce 1908 zastřešena a opatřena skleněnými okny, čímž se výška původně dvanáctimetrové věže zvýšila o další čtyři metry. Po 2. světové válce byla rozhledna několik desetiletí v péči soukromých osob a díky tomu byla uchráněna devastace, která postihla ostatní rozhledny v okolí. V letech 1996 - 1999 byla provedena celková rekonstrukce a 110 let po svém založení, 22. května 1999, byla rozhledna znovu slavnostně otevřena. Věž od té doby patří městu Krásná Lípa, které ji pronajalo místnímu Klubu českých turistů. Sousední chata zůstala nadále soukromá, takže k posezení návštěvníkům sloužily jen stoly s lavičkami, umístěné na malé plošině před rozhlednou.

V časných ranních hodinách 4. dubna 2023 chata zcela vyhořela a požár poškodil i dřevěné obložení sousední rozhledny. Žárem popraskalo několik oken na vyhlídkové plošině a spojovacími dveřmi se oheň dostal i dovnitř věže, kde naštěstí poničil jen několik schodů. Krásnolipští turisté je ale vzápětí opravili, takže rozhledna je stále přístupná.

Z kryté vyhlídkové plošiny věže se otevírá překrásný kruhový rozhled do dalekého okolí. Na jihu vystupuje souvislý hřeben Lužických hor s výraznými vrcholky Luže, JedlovéStudence, na jihozápadní straně se rozkládá zvlněná lesnatá krajina Českosaského Švýcarska s Růžovskou horou, Děčínským Sněžníkem a stolovými horami v Německu. Severním směrem vyčnívají vrcholky Šluknovské pahorkatiny a Horní Lužice, zatímco k východu se za jasného počasí otevírají pohledy přes Žitavskou pánev ke vzdáleným hřebenům Ještědu, Jizerských hor a Krkonoš.

K rozhledně stoupají po svazích kopce dvě upravené serpentinové cesty: z jihu od Vlčí Hory a ze severu od Panského a Brtníků. Kolem obou cest i na samotném vrcholu je několik čedičových skal s pěkně vyvinutou sloupcovou odlučností. O zdejším čediči se ve starších zprávách často uvádí, že díky zvýšenému obsahu magnetitu odchyluje střelku kompasu až o 40 stupňů od správného směru. Toto je ale obvyklá vlastnost čedičových hornin.
Vrchol hory je porostlý bukovým lesem, ve kterém se zvláště na severních svazích vyskytuje také chráněná měsíčnice vytrvalá. V lese na jihovýchodním úpatí kopce je studánka Veronika, upravená v roce 1886. Pramen byl osázen čedičovými sloupky a na prostranství kolem něj byly rozmístěny lavičky. Po válce úprava okolí poněkud zpustla, ale v roce 1996 byla opět obnovena krásnolipským Klubem českých turistů.

Další informace