Sněžná

Sněžná je rekreační osada, ležící na náhorní planině nad údolím Křinice asi 2,5 km severozápadně od Krásné Lípy, jejíž je dnes místní částí. Ještě kolem roku 1571 měl být v těchto místech jen seník, v němž se ukládalo seno z Dvorské louky pod hradem Krásný Buk. O 11 let později Šlejnicové prodali lesní revír Vlčí hora saskému kurfiřtovi Augustovi I., který tu nechal postavit myslivnu. Vesnice vznikla pravděpodobně až ve 2. polovině 17. století a písemně je poprvé doložena v roce 1719. V 80. letech 18. století bylo v obci jen 21 hospodářství a řada domů vznikla až v 19. století s rozvojem podomácku provozovaného přadláctví, tkalcovství a běličství. Dnes tady trvale žije asi 30 obyvatel.

Ve vsi se dochovala řada přízemních roubených domků z 18. a 19. století a asi nejmalebnější je skupina domů v údolí, bezprostředně navazující na jižní část Dlouhého Dolu. Na západním okraji vsi je pozdně barokní poutní kostelík Panny Marie Sněžné, který nechali v letech 1732 - 1734 postavit manželé Johann Christoph a Anna Maria Liebschovi. Základní kámen byl položen 29. července 1732 a 18. února 1734 Zacharias Hoffmann z Lipové stavbu dokončil. Kaple dostala oltář, lavice i varhany a ve zvonici měla dva zvony. První slavnostní bohoslužba se uskutečnila na svátek Panny Marie Sněžné v srpnu 1734 a o 4 roky později udělil Papež Klement XII. kapli odpustky, čímž tu založil tradici poutního místa. V letech 1845 - 1847 byla kaple rozšířena o větší čtvercovou loď, kterou postavil Franz Eiselt z Lipové. Uvnitř ní je třístranná dřevěná kruchta a kazatelna s reliéfy svatých. Na vnější zdi původní kaple, tvořící dnes presbytář, je krásný pískovcový náhrobek manželů Liebschových, kteří jsou v ní pohřbeni. Pod stromy u kostela stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého, která sem ale byla umístěna až kolem poloviny 19. století.

Kaplička Nejsvětější Trojice s památnou lípou. V pozadí vpravo je Vlčí hora.
Kaplička Nejsvětější Trojice s památnou lípou. V pozadí vpravo je Vlčí hora.

Před kostelem stojí bývalá škola, o jejíž stavbu v letech 1732 - 1736 se také zasloužili manželé Liebschovi. Původně roubená stavba byla roku 1745 zvětšená o patro a později přestavěná do nynější podoby. Dnes je ale budova prázdná a postupně chátrá.
Na rozcestí severovýchodně od osady stojí pod mohutnou památnou lípou barokní kaplička Nejsvětější Trojice, která je dnes asi nejstarší stavbou v osadě. Údajně ji už v roce 1709 postavil Johann Georg Klinger jako poděkování za to, že se mu syn vrátil z války. Kaple bývala bohatě vyzdobena soškami a obrazy, ale dnes v ní zůstal jen kamenný reliéf Nejsvětější Trojice a lidová soška sv. Jana Nepomuckého.
V jižní části Sněžné je parkově upravené Fritscheho arboretum s mnoha zajímavými dřevinami, upraveným alpinem a několika rybníčky. Soukromá zahrada je celoročně volně přístupná a na jaře v ní kvete množství azalek a rododendronů. Naproti arboretu stojí socha sv. Josefa z roku 1768, přenesená sem v roce 1874 ze zrušeného mostu na náměstí v Krásné Lípě.

Další informace