Sněžná

Pohled na osadu od severovýchodu.
Pohled na osadu od severovýchodu.

Sněžná je rekreační osada, ležící na náhorní planině nad údolím Křinice asi 2,5 km severozápadně od Krásné Lípy, jejíž je dnes místní částí. Ještě kolem roku 1571 měl být v těchto místech jen seník, v němž se ukládalo seno z Dvorské louky pod hradem Krásný Buk. O 11 let později Šlejnicové prodali lesní revír Vlčí hora saskému kurfiřtovi Augustovi I., který tu nechal postavit myslivnu. Vesnice vznikla pravděpodobně až ve 2. polovině 17. století a písemně je poprvé doložena v roce 1719. V 80. letech 18. století bylo v obci jen 21 hospodářství a řada domů vznikla až v 19. století s rozvojem podomácku provozovaného přadláctví, tkalcovství a běličství. Dnes tady trvale žije asi 30 obyvatel.

Poutní kostelík Panny Marie Sněžné.
Poutní kostelík Panny Marie Sněžné.

Ve vsi se dochovala řada přízemních roubených domků z 18. a 19. století a asi nejmalebnější je skupina domů v údolí, bezprostředně navazující na jižní část Dlouhého Dolu. Na západním okraji vsi je pozdně barokní poutní kostelík Panny Marie Sněžné, který nechali v letech 1732 - 1734 postavit manželé Johann Christoph a Anna Maria Liebschovi. Základní kámen byl položen 29. července 1732 a 18. února 1734 Zacharias Hoffmann z Lipové stavbu dokončil. Kaple dostala oltář, lavice i varhany a ve zvonici měla dva zvony. První slavnostní bohoslužba se uskutečnila na svátek Panny Marie Sněžné v srpnu 1734 a o 4 roky později udělil Papež Klement XII. kapli odpustky, čímž tu založil tradici poutního místa. V letech 1845 - 1847 byla kaple rozšířena o větší čtvercovou loď, kterou postavil Franz Eiselt z Lipové. Uvnitř ní je třístranná dřevěná kruchta a kazatelna s reliéfy svatých. Na vnější zdi původní kaple, tvořící dnes presbytář, je krásný pískovcový náhrobek manželů Liebschových, kteří jsou v ní pohřbeni. Pod stromy u kostela stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého, která sem ale byla umístěna až kolem poloviny 19. století.

Presbytář kaple s hlavním oltářem.
Presbytář kaple s hlavním oltářem.
Náhrobek manželů Liebschových na vnější stěně presbytáře.
Náhrobek manželů Liebschových na vnější stěně presbytáře.
Kaplička Nejsvětější Trojice s památnou lípou. V pozadí vpravo je Vlčí hora.
Kaplička Nejsvětější Trojice s památnou lípou. V pozadí vpravo je Vlčí hora.

Před kostelem stojí bývalá škola, o jejíž stavbu v letech 1732 - 1736 se také zasloužili manželé Liebschovi. Původně roubená stavba byla roku 1745 zvětšená o patro a později přestavěná do nynější podoby. Dnes je ale budova prázdná a postupně chátrá.
Na rozcestí severovýchodně od osady stojí pod mohutnou památnou lípou barokní kaplička Nejsvětější Trojice, která je dnes asi nejstarší stavbou v osadě. Údajně ji už v roce 1709 postavil Johann Georg Klinger jako poděkování za to, že se mu syn vrátil z války. Kaple bývala bohatě vyzdobena soškami a obrazy, ale dnes v ní zůstal jen kamenný reliéf Nejsvětější Trojice a lidová soška sv. Jana Nepomuckého.
V jižní části Sněžné je parkově upravené Fritscheho arboretum s mnoha zajímavými dřevinami, upraveným alpinem a několika rybníčky. Soukromá zahrada je celoročně volně přístupná a na jaře v ní kvete množství azalek a rododendronů. Naproti arboretu stojí socha sv. Josefa z roku 1768, přenesená sem v roce 1874 ze zrušeného mostu na náměstí v Krásné Lípě.

Socha sv. Jana Nepomuckého u kostela.
Socha sv. Jana Nepomuckého u kostela.
Pohled na horní část Fritscheho arboreta.
Pohled na horní část Fritscheho arboreta.

Další informace