Větrný vrch

Pohled na Větrný vrch od východu. Za ním je Růžovský vrch a v pozadí vpravo mohutná stolová hora Grosser Zschirnstein.
Pohled na Větrný vrch od východu. Za ním je Růžovský vrch a v pozadí vpravo mohutná stolová hora Grosser Zschirnstein.

Větrný vrch (481 m) je výrazný čedičový kopec, ležící asi 3 km severně od České Kamenice a 1 km severozápadně od Kunratic. Široký kuželovitý vrch vyčnívá nad okolní louky a pouze na vrcholku je porostlý lesem, z jehož dolního okraje se otevírají pěkné výhledy na blízký Studenec nebo vrchy v okolí České Kamenice. Ze severozápadního svahu je jeden z nejkrásnějších pohledů na malebné panoráma Českosaského Švýcarska od Vlčí horySpravedlnostiDoubice přes zalesněné vršky v okolí Rynartic, Jetřichovic a Vysoké Lípy až po mohutné skalní útvary Stříbrné a Křídelní stěny pod masivem Grosser Winterbergu. V popředí vyčnívá výrazný Růžovský vrch, zatímco na obzoru vystupuje Děčínský Sněžník a typické stolové hory Saského Švýcarska s táhlým masivem Grosser Zschirnsteinu. Za jasného počasí můžeme na západě spatřit i hřeben Krušných hor.
Horský spolek pro České Švýcarsko postavil v roce 1891 na Větrném vrchu chatku s letním hostincem, v roce 1914 byl ale zdejší přístřešek přemístěn na Střední vrch.