Lužické hory
Česky Deutsch English Francais

Zajímavá místa

Lipnický důl - Lipnická kaple

Lipnická kaple.

Lipnický důl je asi 3 km dlouhé zalesněné údolí mezi LipnicíStudeným, kterému se dříve říkalo "Tiefen Loch" (= Hluboká rokle). Začíná pod sedlem, spojujícím StudenecLipnickým vrchem, odkud směřuje přibližně severozápadním směrem k Rynarticím. Hluboké úzké údolí se strmými srázy má v dolní části charakter rokle, lemované po stranách pískovcovými skalami. Na konci se spojuje s údolím Studeného potoka, ústícím asi o 200 m dále do Pavlínina údolí, kterým protéká Chřibská Kamenice.
V jednom místě přechází přes Lipnický důl silnice ze Studeného, přibližně sledující trasu starší cesty. Na silnici je několik zatáček, ale původní cesta tudy vedla téměř rovně, jak dokládají dosud patrné úvozy na obou stranách údolí. V romantickém lesním zákoutí stojí u této cesty směrem k Lipnici Lipnická kaple, které se někdy říká také Bauerova kaple. Nápis na jejím oltáři připomíná, že ji nechal k větší slávě Boží a jeho sedmibolestné matky postavit bývalý rychtář ze Studeného Christof Austen společně se sedlákem Eliasem Schiffnerem z Lipnice na jeho pozemku 14. června 1733. Podle lidové pověsti ji postavili jako díkůvzdání za uzdravení svých dvou dětí za morové nákazy roku 1713. U kapličky se až do roku 1945 scházeli k bohoslužbám obyvatelé LipniceStudeného a na sv. Antonína (13. června) se zde zastavovala procesí, směřující ze Studeného do České Kamenice. V širším okolí bývalo místo známé zejména májovými pobožnostmi.

Oltář mariánské kaple je vytesaný do nevelké pískovcové skalky, stojící na okraji srázu nad levým břehem potoka. Před deštěm je chráněn ozdobným dřevěným přístřeškem a ze tří stran je ohrazen nízkým plůtkem. Ve skalním výklenku je reliéf Panny Marie s Ježíškem v náručí, vytvořený podle sošky Českokamenické madony, a po stranách jsou zobrazeni dva snášející se andělé, nesoucí eliptické kartuše s nápisem o zřízení kaple. Pod výklenkem je obláček se dvěma hlavičkami andělů a další nápis, připomínající renovaci, provedenou Johannem Liebischem z Vídně a obcí Lipnice v roce 1894. K dalším opravám zřejmě došlo i v roce 1933, kdy se slavilo dvousté výročí vzniku kapličky.
Po roce 1945 upadla krásná památka v zapomnění a postupně chátrala, až z ní zůstala jen holá skalka s omšelým reliéfem. Teprve v létě roku 2002 byla na náklady Lesů ČR opravena. Pískovcový oltář zrestauroval děčínský kameník Jan Pokorný a podle dobových fotografií byla nad oltářem postavena nová dřevěná stříška s plůtkem. Obnovená kaplička byla slavnostně vysvěcena 7. září 2002.

V okolí kaple jsou ještě tři skalní výklenky s obrazy. Do protější skalní stěny je blíže k silnici vytesaná velká obdélná nika, v níž býval malovaný obraz Nejsvětější Trojice. V malém výklenku u silnice k Lipnici byl obrázek Korunování Panny Marie a na opačné straně silnice za mostem je klenutá nika s plechovou stříškou, v níž obraz Panny Marie s klečící dívkou připomínal šťastnou záchranu děvčete, které ze skalky spadlo v roce 1850. Všechny tři obrazy v roce 2009 nově namaloval Jan Pokorný z Děčína a 5. září téhož roku byly slavnostně posvěceny českokamenickým děkanem P. Karlem Jordanem Červeným.

Obrázek Panny Marie s klečící dívkou. Obraz Nejsvětější Trojice na skále poblíž kapličky.

Další informace

 


Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2019.