Slavnostní otevření naučné stezky na Janských kamenech u Krompachu

V sobotu 25. listopadu 2006 byla slavnostně otevřena malá naučná stezka Janské kameny. Stezka byla vybudována ve spolupráci občanského sdružení Jánské kameny - Johannisstein, obce Krompach, CHKO Lužické hory a Klubu českých turistů. Je dlouhá asi kilometr a na její trase jsou umístěny 4 informační tabule, seznamující s historií a přírodními zajímavostmi místa.

Slavnostního otevření se zúčastnili také starostové pan Václav Holan z Krompachu a pan Hans Goth z Oybinu, Správu CHKO Lužické hory zastupoval pan Ludvík Šajtar. Po krátkých projevech, přestřižení pásky a slavnostním přípitku si všichni příchozí celou stezku společně prošli. Na závěr bylo připraveno pohoštění v kiosku rodiny Zacharias na Janských kamenech. Hladký průběh celé akce zajistili manželé Kudrnovi z bývalého hostince Janské kameny.

I když větrné počasí procházce příliš nepřálo, všichni zúčastnění odcházeli domů spokojeni.

Další informace: