Města a obce

Zahrady

Žebrácká kaple u silnice do Vlčí Hory.
Žebrácká kaple u silnice do Vlčí Hory.

Zahrady leží na planině pod jihovýchodním úpatím Vlčí hory asi 5 km západně od Rumburka a 3 km severozápadně od Krásné Lípy, k níž dnes administrativně patří. Vesnice vznikla na panství Lipová, které patřilo od roku 1602 rodu Kinských, a písemně je poprvé doložena v roce 1719. Její obyvatelé si přivydělávali hlavně domáckým pletařstvím, nahrazeným v 1. polovině 19. století tovární výrobou. V roce 1930 měly Zahrady 36 domů a 174 obyvatel, dnes tu trvale žije asi 70 obyvatel.

Uprostřed vsi stojí v areálu firmy Pharming památkově chráněný klasicistní zámeček č.p. 14 se zdobeným kamenným portálem z roku 1807.
U křižovatky na jižním okraji obce byl 5. listopadu 1922 odhalen pomník obětem 1. světové války, který byl v 60. letech 20. století zrušen a kameny z něj byly přemístěny na hřbitov ve Sněžné. V roce 2012 tu krásnolipští turisté upravili prostranství, na němž znovu vztyčili centrální kámen a po jeho stranách symetricky rozmístili 12 menších kamenů se jmény padlých. Obnovený památník byl slavnostně odhalen 22. září 2012. Necelých 500 m od něj stojí u silnice do Vlčí Hory kaplička Navštívení Panny Marie, které se říká Žebrácká kaple. Na jejím místě byla už v 18. století kaplička sv. Erasma, postavená podle pověsti zdejším zahradníkem Christophem Henkem. Novou kapli nechal v roce 1808 ze získaných darů postavit zbožný podivín Daniel Hieke (1737-1810), který žil jako poustevník. Krásnolipský farář do ní věnoval obraz Panny Marie Pomocné a roku 1809 byla kaple slavnostně vysvěcena. V dubnu 1822 byla ještě na střeše postavena věžička se zvonem. Po 2. světové válce byla kaple vykradena a ponechána osudu chátrala až do roku 1994, kdy ji místní lidé opravili. V nice nad vchodem je obraz Daniela Hiekeho od Natálie Belisové.

Památkově chráněná budova zámečku č.p. 14.
Památkově chráněná budova zámečku č.p. 14.
Obnovený památník občanům, padlým v 1. světové válce.
Obnovený památník občanům, padlým v 1. světové válce.
Dům č.p. 30 na kraji osady pod Vlčí horou.
Dům č.p. 30 na kraji osady pod Vlčí horou.

Unikátní technickou památkou je plastická geologická mapa krajiny, vybudovaná na soukromé zahradě u domu č.p. 30 pod Vlčí horou. V letech 1931 - 1935 ji vytvořil textilní návrhář a amatérský přírodovědec Rudolf Kögler (1899-1949). Mapa na ploše 50 m2 představuje zmenšenou kopii území mezi Brtníky, Brtnickým hrádkem, DoubicíKrásným Bukem, sestavenou z autentických hornin, nasbíraných na celém zobrazeném území. Mapa byla dokončena v roce 1935, další dva roky kolem ní vznikalo alpinum a v roce 1937 byla tato učebna pod širým nebem zpřístupněna veřejnosti. Po smrti Rudolfa Köglera v roce 1949 převzala roli průvodkyně jeho manželka Anna a po ní dcera Ingrid Schnittnerová s rodinou, díky jejichž péči se mapa zachovala dodnes.
Rudolf Kögler s pomocí přátel a Horského spolku pro nejsevernější Čechy vybudoval také 12 km dlouhou naučnou stezku, vedoucí z VápenkyDoubice podél geologické linie Lužické poruchy k Vlčí Hoře. Na její trase bylo asi 70 tabulí, které upozorňovaly na geologické, botanické a zoologické zvláštnosti, vlastivědné informace i jiné zajímavosti. Stezka byla slavnostně otevřena 12. října 1941. Po skončení války se ji Rudolf Kögler pokoušel obnovit, ale jeho snaha se tehdy nesetkala s pochopením. Proto byla obnovena až v roce 2006 jako součást nově vybudované Köglerovy naučné stezky Krásnolipskem.

Plastická geologická mapa na zahradě domu č.p. 30.
Plastická geologická mapa na zahradě domu č.p. 30.

Další informace