Zahrady

Zahrady leží na planině pod jihovýchodním úpatím Vlčí hory asi 5 km západně od Rumburka a 3 km severozápadně od Krásné Lípy, k níž dnes administrativně patří. Vesnice vznikla na panství Lipová, které patřilo od roku 1602 rodu Kinských, a písemně je poprvé doložena v roce 1719. Její obyvatelé si přivydělávali hlavně domáckým pletařstvím, nahrazeným v 1. polovině 19. století tovární výrobou. V roce 1930 měly Zahrady 36 domů a 174 obyvatel, dnes tu trvale žije asi 70 obyvatel.

Uprostřed vsi stojí v areálu firmy Pharming památkově chráněný klasicistní zámeček č.p. 14 se zdobeným kamenným portálem z roku 1807.
U křižovatky na jižním okraji obce byl 5. listopadu 1922 odhalen pomník obětem 1. světové války, který byl v 60. letech 20. století zrušen a kameny z něj byly přemístěny na hřbitov ve Sněžné. V roce 2012 tu krásnolipští turisté upravili prostranství, na němž znovu vztyčili centrální kámen a po jeho stranách symetricky rozmístili 12 menších kamenů se jmény padlých. Obnovený památník byl slavnostně odhalen 22. září 2012. Necelých 500 m od něj stojí u silnice do Vlčí Hory kaplička Navštívení Panny Marie, které se říká Žebrácká kaple. Na jejím místě byla už v 18. století kaplička sv. Erasma, postavená podle pověsti zdejším zahradníkem Christophem Henkem. Novou kapli nechal v roce 1808 ze získaných darů postavit zbožný podivín Daniel Hieke (1737-1810), který žil jako poustevník. Krásnolipský farář do ní věnoval obraz Panny Marie Pomocné a roku 1809 byla kaple slavnostně vysvěcena. V dubnu 1822 byla ještě na střeše postavena věžička se zvonem. Po 2. světové válce byla kaple vykradena a ponechána osudu chátrala až do roku 1994, kdy ji místní lidé opravili. V nice nad vchodem je obraz Daniela Hiekeho od Natálie Belisové.

Obnovený památník občanům, padlým v 1. světové válce.
Obnovený památník občanům, padlým v 1. světové válce.

Unikátní technickou památkou je plastická geologická mapa krajiny, vybudovaná na soukromé zahradě u domu č.p. 30 pod Vlčí horou. V letech 1931 - 1935 ji vytvořil textilní návrhář a amatérský přírodovědec Rudolf Kögler (1899-1949). Mapa na ploše 50 m2 představuje zmenšenou kopii území mezi Brtníky, Brtnickým hrádkem, DoubicíKrásným Bukem, sestavenou z autentických hornin, nasbíraných na celém zobrazeném území. Mapa byla dokončena v roce 1935, další dva roky kolem ní vznikalo alpinum a v roce 1937 byla tato učebna pod širým nebem zpřístupněna veřejnosti. Po smrti Rudolfa Köglera v roce 1949 převzala roli průvodkyně jeho manželka Anna a po ní dcera Ingrid Schnittnerová s rodinou, díky jejichž péči se mapa zachovala dodnes.
Rudolf Kögler s pomocí přátel a Horského spolku pro nejsevernější Čechy vybudoval také 12 km dlouhou naučnou stezku, vedoucí z VápenkyDoubice podél geologické linie Lužické poruchy k Vlčí Hoře. Na její trase bylo asi 70 tabulí, které upozorňovaly na geologické, botanické a zoologické zvláštnosti, vlastivědné informace i jiné zajímavosti. Stezka byla slavnostně otevřena 12. října 1941. Po skončení války se ji Rudolf Kögler pokoušel obnovit, ale jeho snaha se tehdy nesetkala s pochopením. Proto byla obnovena až v roce 2006 jako součást nově vybudované Köglerovy naučné stezky Krásnolipskem.

Plastická geologická mapa na zahradě domu č.p. 30.
Plastická geologická mapa na zahradě domu č.p. 30.

Další informace