Švédská stěna - Švédská díra

Švédská stěna je jedna z nejpozoruhodnějších a nejmohutnějších skalních stěn ve Sloupských skalách. Najdeme ji na strmém jihovýchodním srázu Konvalinkového dolu pod Slavíčkem, asi 500 m od hřbitova ve Sloupu. Poměrně hladká svislá stěna tvořená šedobílým pískovcem je asi 70 m dlouhá a na severovýchodním konci k ní přiléhá mírně ukloněná Švédská věž, která je stejně jako celá stěna příležitostným cílem horolezců. Z průrvy mezi stěnou a věží vybíhá strmě vzhůru špatně přístupná těsná puklina, na jejímž konci je uměle vytesaná okrouhlá dutina s průměrem okolo 2 m, které se říká Švédská díra. Těsně před ní se puklina s vytesanými schůdky ostře lomí doprava a pokračuje skalním masivem vzhůru. Schody ale brzy končí a rozšiřující se puklina je dále nepřístupná.
Švédskou díru využívali sloupští obyvatelé ve válečných dobách jako skrýš pro svůj nejcennější majetek. Podle místní tradice byla jeskyňka upravena v roce 1648, kdy sem sloupský důchodní úřad ukryl pokladnu s částí peněz.

Ve strmém srázu za Švédskou věží je do jedné ze skal vytesaný erb se symbolem meče a velké písmeno R. Severovýchodně od Švédské věže je Poštolčí stěna a za ní další lezecké věže Sloupských skal. Podél horního okraje skalnatého srázu nad Švédskou stěnou vede Horní Hraběcí stezka, ze které se otevírají pěkné výhledy na protější hřbet s Liščí dírou a do krajiny v okolí Sloupu.