Stráž u Kamenického Šenova

Stráž (451 m) je nevelký zalesněný skalnatý vrch mezi Vesničkou, Dolním Pryskem a severním okrajem Kamenického Šenova. Leží na samém konci protáhlého hřbítku, vybíhajícího z masivu Šenovského vrchu severozápadním směrem mezi údolí Pryského a Šenovského potoka. V Prysku mu dříve říkali Hutberg (=Pastvisko), zatímco šenovští obyvatelé jej většinou označovali jako Mlýnský vrch. Kopec je tvořen převážně pískovcem, kterým pronikla na západním konci čedičová hornina. V okolí vrcholu je proto v listnatém lese několik čedičových skal s vyvinutou sloupcovou odlučností. Na severovýchodní straně kopce je několik pískovcových skalních ostrohů a také jižní strana hřbetu nad koupalištěm v dolním Šenově je lemovaná zajímavými pískovcovými skalami a skalními věžemi, z nichž některé bývaly v minulosti oblíbené i mezi horolezci.

U staré silnice z Kamenického Šenova do České Kamenice stála od roku 1846 kaple Nejsvětější Trojice, v jejíž blízkosti na úpatí Stráže byla v roce 1865 upravena Křížová cesta s malovanými obrázky. O rok později zde Eduard Windlich vytvořil skalní výklenek s plechovým obrazem uložení Krista do hrobu. Po smrti majitele pozemků Franze Kreibicha v roce 1891 byl zdejší les vykácen a Křížová cesta při tom prakticky zanikla. Její zbytky ale před další zkázou zachránil Střelecký spolek z dolního Kamenického Šenova, který za přispění dalších dárců shromáždil v roce 1896 peníze na obnovu. Další opravy se Křížová cesta dočkala na počátku 30. let 20. století, kdy již byla stará cesta ke skalnímu výklenku na temeni kopce zničena těžbou písku, a proto k němu byla upravena nová cesta po jižním svahu. Obraz ve výklenku byl pak obnoven a o svatodušních svátcích roku 1931 se tady opět konala malá slavnost.
Po 2. světové válce bylo místo ponecháno napospas času i ničení a upadlo v zapomnění. Kaple Nejsvětější Trojice postupně zchátrala a v roce 1974 byla zbořena, z Křížové cesty nakonec zůstaly jen prázdné skalní výklenky. Teprve v roce 2008 zahájilo občanské sdružení Na Výsluní obnovu Křížové cesty.

Dřevěný altán na úpatí vrchu Stráž. V pozadí stoupá Křížová cesta ke kapli Božího hrobu.
Dřevěný altán na úpatí vrchu Stráž. V pozadí stoupá Křížová cesta ke kapli Božího hrobu.

V současné době připomíná zbořenou kapli Nejsvětější Trojice u odbočky ke koupališti jen malá kamenná mohyla s dřevěným křížem. Na jižním úpatí Stráže stojí od roku 2010 velký dřevěný altán, u něhož vyvěrá pramen Svatého Kříže, obnovený na podzim roku 2009. V nízké skalce poblíž je vytesaný výklenek s obrazem Ježíše Krista na Olivetské hoře a do kamenné zídky před ním je zasazený kovaný kříž, vysvěcený na Velký pátek 10. dubna 2009. Cesta lemovaná obrazy Křížové cesty odtud stoupá ke kapli Božího hrobu, která je vytesaná v úpatí nejmohutnější pískovcové skalní věže. Na jejím vrcholu je od 21. března 2008 osazen dřevěný kříž a na sousední skále je upravená vyhlídka, z níž je vidět dolní část Kamenického Šenova s táhlým Smrčníkem v pozadí. Cesta dál pokračuje mezi skalami vzhůru na temeno Stráže k dalšímu skalnímu výklenku s obrazem Nejsvětější Trojice, od něhož je také výhled na Kamenický Šenov. V roce 2011 byla na Stráži upravena asi 2 km dlouhá okružní naučná stezka.

Na jihozápadním úpatí Stráže u mostku staré silnice do České Kamenice stával pomníček s obrázkem sv. Antonína, podle něhož se tomuto místu říkalo Antonínovo údolí. Při stavbě silnice v 50. letech 19. století byl starý kamenný pomník opraven a na jeho zadní straně byla vytesána písmena J. W. s letopočtem 1856. Někdy po 2. světové válce byl ale rozvalen a teprve v roce 2005 byl opět obnoven. Malovaný obrázek z něj ale vzápětí někdo ukradl.