Šenovský vrch - Lipka

Šenovský vrch (632 m) je výrazný zalesněný čedičový kužel, vyčnívající nad severovýchodním okrajem Kamenického Šenova. Jeho vrchol tvoří mírně protáhlý skalnatý hřbítek, z něhož býval kdysi kruhový výhled do okolí. Roku 1887 sem proto byla upravena pohodlná výstupová cesta a na zarovnaném vrcholu byl postaven přístřešek. Dnes už z něj ale nic nezůstalo a také výhledu do krajiny brání vzrostlý les.
Ve 20. letech 20. století stál poměrně vysoko na jihozápadním svahu kopce nevelký hostinec, zřízený zdejším spolkem Přátelé přírody. Dřevěná stavba ale nepřežila 2. světovou válku a dnes jsou z ní v lese patrné už jen kamenné základy se zbytkem sklepa.

Ze tří stran kopec obcházela dnes již zrušená železniční trať z Kamenického Šenova do České Lípy, uvedená do provozu 29. srpna 1903. Na východním svahu bývala kousek nad silnicí z Práchně do Horního Prysku železniční zastávka Horní Prysk, jejíž budova dnes slouží k bydlení. Na zalesněném svahu mezi silnicí a bývalou železniční tratí je několik opuštěných lomů, v nichž se lámal pískovec na stavební kvádry a náhrobní desky, ale také brusný a stavební písek. V lomu, ležícím přímo u silnice nejblíže k Práchni se pískovec dobýval i pod zemí. V jeho zadní stěně byly vylámány dva souběžné 13 m dlouhé tunely, které jsou přes 9 m vysoké a kolem 6 m široké. Mezi nimi byl ponechán 2 m široký a 10 m dlouhý skalní pilíř, za nímž jsou oba tunely navzájem propojené. Voda stékající do lomu vytváří v zimě na jeho stěnách a portálech tunelů pěkné ledopády.
Před jedním ze severněji ležících lomů stojí na zarovnané haldě nevelký kamenný sloup, připomínající šťastnou záchranu sesuvem ohrožených lamačů kamene Josefa Köglera, Antona Michela, Franze a Josefa Wenzlových. Asi 2 m vysoký osmihranný sloupek s čtverhrannou hlavicí nese vyrytá jména zachráněných dělníků s letopočtem 1859 a dnes je již bohužel hodně poničený novodobými rytinami. V největším lomu vybudovala obec Prysk skalní divadlo, otevřené 6. července 2018.

Na severní straně vybíhá z Šenovského vrchu nižší čedičový vrch Lipka (509 m), jehož převážně lučinatý vrcholek nabízí pěkné pohledy na Horní Prysk a okolní kopce. Někdy v 1. polovině 20. století byl vršek turisticky zpřístupněn a členové místního Horského spolku na něm postavili jednoduchý přístřešek.
Ve starém opuštěném lomu na jihovýchodním svahu Lipky je asi 15 m dlouhá a 2 m široká uměle vyhloubená jeskyně, ve které se kdysi dobýval písek. Po zřícení stropu z ní vznikla šikmo ukloněná chodba, klesající do hloubky kolem 5 metrů.

Další informace