Psí kostel u Sloupu

Na levé straně silnice, vedoucí ze Sloupu do Svojkova, jsou asi 600 m za odbočkou do Pihelu dva staré pískovcové lomy, kterým se dnes obvykle říká Psí kostel a Střelnice.

Psí kostel je nevelký, ale zajímavý podzemní lom v mělkém údolíčku těsně u silnice. Tvoří jej několik malých uměle vytesaných okrouhlých prostor, vzájemně propojených nízkými portály, mezi nimiž byly ponechány podpůrné skalní pilíře. Asi 16 m dlouhý a kolem 4 m hluboký podzemní prostor lomu se do údolí otevírá čtyřmi klenutými portály, vysokými kolem 1,5-2 metrů. Dříve byl lom pravděpodobně o něco větší, ale jeho jihozápadní část byla při stavbě silnice v 1. polovině 19. století odlámána. Psí kostel byl patrně tak jako známější jeskyně v nedalekém Cikánském dole nebo ve Velenickém údolí vyhlouben při dobývání písku pro potřeby sloupských či svojkovských brusíren skla. V které době se zde písek těžil ale není známo. Největší prostor ve střední části lomu byl později ještě přitesán, uzavřen dvířky a využíván k neznámému účelu.

Asi o 100 m dále směrem ke Svojkovu je velký povrchový pískovcový lom Střelnice, ve kterém se kdysi lámaly pískovcové stavební kvádry. Jeho svislé a hladké stěny, vysoké místy až 13 m, se příležitostně využívají jako cvičný horolezecký terén.