Panenská skála u Rynoltic

Panenská skála stojí na úpatí nevelkého návrší u benzínové čerpací stanice asi 700 m západně od Rynoltic. Kousek za místním hřbitovem vybíhá ze zalesněného svahu krátký hřbítek, ukončený na západě trojicí pískovcových skal, k nimž se váže pověst o třech zkamenělých dívkách. Na největší z nich byl již roku 1734 postaven dřevěný kříž, který byl později nahrazen křížem železným, slavnostně vysvěceným 3. května 1780. Tento kříž byl ale po 2. světové válce zničen.
Dnes jsou skály z větší části ukryté v lese a před stromy vystupuje jen nejzápadnější skalní blok, na jehož plochém vrcholku stojí nový dřevěný kříž.

Na loukách pod skalami bylo dříve několik pramenů, jejichž spojením vznikal Panenský potok, pojmenovaný asi právě podle těchto skal. Dnes tu ale místo luk stojí benzínová pumpa a vedle ní zůstala už jenom nevelká zarostlá mokřina. Skutečný pramen Panenského potoka musíme hledat ještě o 5 km dále na svahu Velkého Vápenného nad Jítravou.