Tři panenské kameny

(Pověst o Panenských kamenech u Rynoltic)

Jednou o Velikonoční neděli šli všichni obyvatelé Rynoltic a okolních vsí v procesí do kostela na mši, jenom tři děvečky vyběhly na louku jednoho bohatého sedláka sekat trávu. Po skončení mše vyšli poutníci z kostela, a když procházeli kolem louky, děvečky se jim začaly bezbožně vysmívat. Jakmile začaly kostelní zvony slavnostně vyzvánět, daly se do tance, výskaly a vyhazovaly přitom své srpy vysoko do vzduchu, aby je vzápětí zase obratně chytaly. Když však své srpy vyhodily do vzduchu potřetí, v dáli se náhle zablýsklo a všechny tři děvečky se rázem proměnily na kámen. Ze slz, které při této přeměně pro svoje neštěstí prolily, pak vznikly prameny, napájející Panenský potok.