Hřebec

Hřebec (650 m) je výrazný zalesněný čedičový vrch, ležící asi 1,5 km jižně od Krásného Pole a 3 km severozápadně od Kytlic. Jeho starší název "Schindelhengst" údajně připomínal, že se ve zdejších lesích vyráběly střešní šindele. Kopec je na jižní straně plochým sedlem spojen se sousedním Javorem a k východu z něj vybíhá nevýrazný Popel. Vrcholová kupa s nevelkými skalkami a suťovými poli je porostlá řídkým listnatým lesem, ve kterém můžeme občas zahlédnout kamzíky.