Sněžná

Na této pohlednici vidíme kromě dvou záběrů osady (vpravo) také návrší s poutním kostelem Panny Marie Sněžné a tehdejší školou (vlevo nahoře), a kapličku Nejsvětější Trojice u rozcestí nad osadou (vlevo dole). V pozadí většiny obrázků je Vlčí hora.
Tato pohlednice zachycuje střed Sněžné ze severní strany. Uprostřed je výstavná školní budova a vpravo od ní bývalá fara, za níž vyčnívá střecha poutního kostelíka Panny Marie Sněžné s věžičkou.
Pohlednice z roku 1931 zachycuje poutní kostelík Panny Marie Sněžné, který nechali v roce 1734 postavit Anna a Johann Liebschovi. Novější přístavba vlevo je z roku 1847.
Tato pohlednice zachycuje bývalý Hessův hostinec na severozápadním okraji osady.